Currently browsing category

Konkursy SARP, Page 4

Konkurs – rynek w Jędrzejowie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII – wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w …

Konkurs Busko-Zdrój – tężnia

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) na działkach nr …

Konkurs Busko-Zdrój – kładka

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej …

Konkurs SARP nr 953 rozstrzygnięty!

W listopadzie 2013 r. został ogłoszony konkurs organizowany przez SARP o. Kielce, który polegał na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej na …