KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników – zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu – Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

UWAGA!

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną zmianie ulega termin składania prac konkursowych do godz. 15.00 dnia 9 listopada 2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek zmian Organizator Konkursu będzie informował Uczestników na bieżąco.

W związku z zaistniałą sytuacją prace można składać w siedzibie Organizatora Konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

Załączniki do Konkursu:

Załącznik Nr 10 https://drive.google.com/file/d/1AgznCWsWPDvKwpEkG7aM3pgakUD3Mt7Z/view?usp=sharing

Załącznik Nr 11 https://drive.google.com/file/d/16K2S8dCLXWMRUYUZxO32APwtWqK0fO6j/view?usp=sharing

Załącznik Nr 12 https://drive.google.com/file/d/10EsS_Bnl171iv6YZCeHu5VkAcqQLhu7U/view?usp=sharing

Załącznik Nr 14 https://drive.google.com/file/d/1RN6Z2d2jvwiKj0H8fCVL-5VzfgLxEK15/view?usp=sharing

Odpowiedzi na zadawane pytania na dzień 30.09.2020 r.

Pytanie nr 1: Wytyczne konkursu przedstawione w regulaminie nakazują umieszczenie całego opracowania ulicy Świętokrzyskiej w skali 1:500 na planszach 100×70 w układzie poziomym (plansze odczytywane jedna pod drugą). Czy na pewno taki zakres zmieści się na planszach w tym układzie?

Odpowiedź: Z uwagi na wyraźny podział funkcjonalny ulicy Świętokrzyskiej na dwa odcinki: pierwszy Rynek – Opatówka oraz drugi Opatówka – początek tzw. Drogi Królewskiej (wejście na Św. Krzyż przy figurze „Emeryka”), Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych dwóch odcinków na odrębnych planszach 100x70cm.