Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 2

Odpowiedzi na pytania do Regulaminu do wszystkich uczestników Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Pytania złożone do dnia 17.02.2017r.

  1. Proszę o informacje czy warunek dysponowania osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej zostanie uznany za spełniony w przypadku osoby specjalizującej się w dziedzinie akustyki sal teatralnych?”
  2. Jak należy rozumieć wymóg zawarty z SEKCJI VI3 – dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej.”
  3. Zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Realizacyjnego nr SARP 970 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Rozdział III, punkt 2. Warunki, jakie musi spełnić Uczestnik konkursu, ppkt. 2.1. lit. a) Uczestnik konkursu musi wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej. Realizacja technologii teatralnej może oznaczać projektowanie, nadzorowanie robót, wykonywanie robót lub kierowanie robotami. Czy doświadczenie w projektowaniu technologii teatralnej zostanie uznane za spełniające wymagania? Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „doświadczenie w realizacji technologii teatralnej”

Odpowiedź

Zamawiający, dla określenia doświadczenia zawodowego technologa teatralnego nie wymaga zaświadczeń a jedynie oświadczenia poprzez wpisanie w sekcji C formularza JEDZ krótkiej informacji świadczącej o udziale wymienionego projektanta w zespole projektowym przy obiektach o funkcji teatralnej.
Wymagania co do wysokich kwalifikacji technologa są opisane w regulaminie pośrednio w Rozdziale IV pkt.2.3 lit d – „Regulamin wymaga dołączenia opisu technologii teatru sporządzonej i uzasadnionej przez technologa teatralnego i specjalistę akustyka, w pkt.2.2, lit. h Regulamin wymaga- opracowanie przez technologa teatralnego schematów obrazujących technologię teatru, w tym wykres widoczności z uzasadnieniem,- opracowania przez specjalistę- akustyka scenicznego analizy właściwości akustycznych rozwiązań.

Opis przedmiotu konkursu w Rozdziale II pkt 2.1 mówi:

”…Najważniejszym zadaniem, z jakim muszą zmierzyć się Uczestnicy konkursu, to stworzenie nowoczesnego teatru z technologią umożliwiającą realizację programu w Danej oprawie scenograficznej, poprawę funkcjonalności obiektu- przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu z klimatem XIX wiecznych wnętrz.

UWAGA:
1.) Przedstawione w Załączniku nr 14a do Regulaminu wytyczne i założenia są zaleceniami i sugestiami Zamawiającego, jednak Uczestnicy konkursu mogą proponować rozwiązania alternatywne, mieszczące się w zaproponowanym przez Organizatora programie, które będą oceniane przez Sąd konkursowy i nie będą stanowiły naruszenia zasad Regulaminu konkursu. Obligatoryjnym jest możliwość etapowania oraz respektowania wytycznych konserwatorskich.”

W skład Sądu Konkursowego został zaproszony technolog teatralny, w celu eksperckiej oceny rozwiązań technologicznych w pracach konkursowych. W świetle powyższych zapisów istotne będzie pozyskanie do współpracy rzeczywiście profesjonalnych specjalistów.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod z obrazka

Udowodnij, że jesteś człowiekiem - przepisz tekst z obrazka