SARP Kielce :: aktualności SARP Kielce :: komunikaty SARP Kielce :: struktura oddziału SARP Kielce :: statut SARP SARP Kielce :: zasady etyki SARP Kielce :: Konkursy SARP KIelce :: linki SARP Kielce :: kontakt SARP Kielce :: strona głowna

aktualności

zobacz najnowsze wiadomości na http://www.sarp.org.pl/

_________________________________________________________________________________________________________________

Kielce 17.01.2008r.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej "Modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza".

Komisja Konkursowa w dniu 17.01.2008r. podjęła decyzję przyznania

I nagrody w wysokości 15.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki pracy Nr.2, oznaczonej numerem identyfikacyjnym:

8

0

7

4

7

3

NOVASTUDIO Paweł Gałeczka, ul. Łabędzia 9/3, Katowice
Skład zespołu:
arch. Paweł Gałeczka
arch. Kamila Cieśla
Piotr Musiał

Komisja Konkursowa przyznała II nagrodę w wysokości 12.000 zł pracy Nr 1 oznaczonej numerem identyfikacyjnym:

7

5

7

5

7

0

Pracownia Architektoniczna Remer Adam Kalisz, ul. Dajwór 14/9, Kraków
Skład zespołu:
arch. Adam Kalisz
arch. Maciej Kosz
arch. Aleksandra Borowska

Komisja Konkursowa nie przyznała III nagrody.

 

Ocena prac konkursowych.

I nagroda Praca Nr 2 (807473) --- PLANSZE ...

Nagrodę przyznano za:
•  ogromny ładunek twórczy proponowanych rozwiązań wnoszących nowe wartości w funkcję i kompozycję przestrzeni publicznej, a także wkład w kreację życia społecznego miasta uzdrowiskowego,
•  przyjęcie zasady - w ramach postaw konserwatorskich - "kreacji" z nadzwyczajnie udanym wydobyciem historycznego "klimatu" miejsca - genius loci,
•  świadome kadrowanie perspektyw widokowych,
•  wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania porządkujących i uczytelniających istotę kompozycyjną urbanistycznych wnętrz historycznych Buska Zdroju,
•  propozycję eleganckiego a równocześnie "romantycznego" kształtu promenady spacerowej z zastosowaniem oryginalnych, nowatorskich rozwiązań formalnych,
•  przekonująco dobrane propozycje materiałowe, fakturowe, kolorystyczne,
•  wyraziste osadzenie koncepcji urbanistycznych w warstwie treściowej tradycji miejsca Buska Zdroju,
•  wysokiej klasy warsztat architektoniczny,
Zalecenia:
Przy poprawnym układzie komunikacyjnym zaleca się rozważenie możliwości wprowadzenia funkcji parkingowej pod niezadrzewioną płytę rynku.

II nagroda Praca Nr 1 (757570) --- PLANSZE ...

Nagrodę przyznano za ogólnie poprawne rozwiązania, prawidłowe zagospodarowanie terenu. Na uwagę zasługuje propozycja lokalizacji parkingu podziemnego .

Sekretarz organizacyjny
arch. Regina Kozakiewicz Opałka