Struktura Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU  na kadencję 2015-2019:

Prezes: kol. arch. Wojciech Gwizdak
V-ce prezes: kol. arch. Wojciech Głowacki
Skarbnik: kol. arch. Janusz Janik

Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Król
Członek Zarządu: kol. arch. Władysław Markulis
Członek Zarządu: kol. arch. Marek Pak
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Jakub Heciak

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

kol. arch. Jolanta Stefańska-Amerek
kol. arch. Grzegorz Zarzycki
kol. arch. Andrzej Głowacki
kol. arch. Anna Remi-Krawczyk

Oddziałowy Sąd Koleżeński

kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Marek Pak
kol. arch. Maria Głowacka
kol. arch. Marek Krawczyk
kol. arch. Alicja Bojarowicz
kol. arch. Dariusz Anisiewicz

Oddziałowe Kolegium Sędziów Konkursowych

kol. arch. Włodzimierz Tracz
kol. arch. Wojciech Gwizdak
kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Jakub Heciak
kol. arch. Włodzimierz Pedrycz
kol. arch. Janusz Janik
kol. arch. Wojciech Głowacki
kol. arch. Dariusz Anisiewicz

ZARZĄD ODDZIAŁU  na kadencję 2012-2015:

Prezes: kol. arch. Wojciech Gwizdak
V-ce prezes ds.twórczości: kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
V-ce prezes ds.kontaktów zewnętrznych: kol. arch. Wojciech Głowacki
V-ce prezes ds.kontaktów wewnętrznych oraz Skarbnik: kol. arch. Janusz Janik
Sekretarz: kol. arch. Grzegorz Król
Członek Zarządu: kol. arch. Władysław Markulis
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Zarzycki
Członek Zarządu: kol. arch. Paulina Bogdał-Śmierzyńska
Z-ca Członka Zarządu: kol. arch. Marek Pak