Struktura Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU  na kadencję 2012-2015:

Prezes: kol. arch. Wojciech Gwizdak
V-ce prezes ds.twórczości: kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
V-ce prezes ds.kontaktów zewnętrznych: kol. arch. Wojciech Głowacki
V-ce prezes ds.kontaktów wewnętrznych oraz Skarbnik: kol. arch. Janusz Janik
Sekretarz: kol. arch. Grzegorz Król
Członek Zarządu: kol. arch. Władysław Markulis
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Zarzycki
Członek Zarządu: kol. arch. Paulina Bogdał-Śmierzyńska
Z-ca Członka Zarządu: kol. arch. Marek Pak