Debata “Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, 29.09.2014 r. Warszawa, Zamek Królewski

111

 

 

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na debatę “Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, którą organizujemy 29 września na Zamku Królewskim
w Warszawie. Szczegóły debaty znajdą Państwo poniżej oraz w zaproszeniu :

Zaproszenie 29 września 2014 r

444

Debata

nt. „ Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 29 września 2014 r.

Organizatorzy: Polski Komitet ds. UNESCO we współpr acy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzic twa Narodowego, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Wstępny program

10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników i kawa

10.30 – 11.00 – Wystąpienia gości honorowych

11.00 –  prof. Jacek Purchla  – Wprowadzenie do debaty: Dziedzictwo a rozwój

11.30 – Sesja I: Jedność krajobrazu kulturowo-przyrodniczego warunkiem zrównoważonego kształtowania otoczenia człowieka

Panel z udziałem Min. Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Min. Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków

Prof. Bogusław Szmygin – Współczesne rozumienie ochrony dziedzictwa

Prof. Zbigniew Mirek – Dziedzictwo przyrodnicze a rozwój społeczny

Dr Katarzyna Zalasińska – Rola społeczeństwa w ochronie dziedzictwa według konwencji i zaleceń UNESCO oraz konwencji europejskich, w tym zwłaszcza konwencji ramowej Rady Europy z Faro

Prowadzenie: prof. Sławomir Ratajski

12.15 –12.45 – Przerwa na kawę

12.45 – 13.45 – dyskusja

13.45 – 14.45 – Przerwa  na poczęstunek

14.45 – Sesja II: Społeczeństwo jako współgospodarz, odbiorca i użytkownik dziedzictwa – ochrona krajobrazu dla ludzi, a nie przed ludźmi

Dr Adam Kowalewski – Znaczenie jakości środowiska kulturowo-przyrodniczego dla rozwoju

Dr Malwina Rouba – Rola samorządu w kształtowaniu krajobrazu  kulturowo-przyrodniczego

Michał Krasucki – Działalność organizacji pozarządowych i ruchów miejskich a kształtowanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego

Znaczenie otoczenia i jego wartości dla rozwoju społeczności lokalnych. Jak rozumiemy ład przestrzenny? – prezentacja dobrych praktyk przez przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.

Prowadzenie: red. Piotr Sarzyński

15.45 – Dyskusja i podsumowanie

17.15 – Zakończenie

 

we współpracy z:

 555

Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

Patronat medialny:

6666

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *