Dyplom Roku 2017

DYPLOM ROKU 2017

Dnia 31 marca 2017 r. we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych DYPLOM ROKU 2017. Była to 53. edycja tego konkursu.
Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 15-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 85 prac dyplomowych.Jury obradowało w składzie:

 1. arch. Jacek Lenart, wiceprezes SARP przewodniczący
 2. arch. Daria Kieżun,  sędzia referent, o/Wrocław
 3. arch. Mirosław Siemionow, o/Białystok
 4. arch. Jacek Krych, o/Katowice
 5. arch. Wojciech Głowacki, o/Kielce
 6. arch. Jacek Ewy, o/Kraków
 7. arch. Arkadiusz Bojczuk – o/Lublin
 8. arch. Jakub Krzysztofik – o/Łódź
 9. arch. Mariusz Tenczyński – o/Opole
 10. arch. Joanna Kapturczak, o/Poznań
 11. arch. Wojciech Fałat – o/Rzeszów
 12. arch. Marek Orłowski, o/ Szczecin
 13. arch. Marek Tatjewski, o/Warszawa
 14. arch. Marek Łańcucki, oddział Wybrzeże
 15. arch. Mirosław Strzelecki, o/Zielona Góra

DOROCZNĄ NAGRODĘ SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2017 otrzymał:

mgr inż. arch. Bartosz WÓJCIK
temat: ADAPTACJA DOKU PŁYWAJĄCEGO PRC-1 NA SIEDZIBĘ TEATRU EKSPERYMENTALNEGO W SZCZECINIE Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Tomasza GŁOWACKIEGO

Nagrodę przyznano za:
nowatorskie podejście do tematu rewaloryzacji, gdzie autor, wśród wielu niepotrzebnych i porzuconych przez człowieka przedmiotów dostrzegł i ożywił; unoszącą się na wodzie maszynę – stary dok pływający, nadał mu nową wartość: maszyny dla kultury; wykreował tym w zastanej czasoprzestrzeni ludzkich relacji wehikuł teatru pływającego, teatru, który przypływa i odpływa, ale jest, maszynę kreacji ludzkich wyobrażeń i emocji, wpływającą tam, gdzie może, gdyby nie ona, nie działoby się nic, albo wszystko potoczyłoby się inaczej.

Jury przyznało pięć WYRÓŻNIEŃ równorzędnych dla prac:


autor: mgr inż. arch. Martyna DRYŚ
temat: PROJEKT ZANIKU ARCHITEKTURY ; ERMITAŻ W POGORZELICY
Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Tomasza GŁOWACKIEGO

Wyróżnienie przyznano za:
pomysł intrygującego obiektu, który w zupełnie niezwykły sposób dotyka problematyki wrażeń i bodźców wnikających w człowieka pod wpływem oddziaływania formy architektonicznej oraz podejmuje temat dematerializacji obiektu w krajobrazie jako procesu znikania, będącego wynikiem naturalnych czynników przyrodniczych.


autor: mgr inż. arch. Jakub GRABOWSKI
za pracę dyplomową: PRZEMIJAJĄCA ARCHITEKTURA – ARCHITEKTURA PRZEMIJANIA. CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ WRAZ Z OŚRODKIEM LECZENIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH, ZLOKALIZOWANE W RUINACH DAWNEGO KLASZTORU W MIEJSCOWOŚCI OTYŃ
wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego

Wyróżnienie przyznano za:
przejmująco holistyczną, odważną wizję zmierzenia się z niemożliwym – wskazując żródło energii do samoodnowy ludzi uzależnionych, wykluczonych społecznie jako leżące w trudzie odnowy przepięknego obiektu architektury nieomal już utraconego, gdzie autor stawia tezę, że odwaga i determinację tychże jest nadzieją, uśmiechem świata dla ludzi starszych, u kresu życia; dla nich wszystkich podnoszenie z upadku obiektu architektury staje się przyczynkiem zmiany na lepsze.


autor: mgr inż. arch. Anna NAWROCKA
za pracę dyplomową: SITE GALLERY GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, MERTOLA, PORTUGALIA
Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Marka LAMBERA

Wyróżnienie przyznano za:
wykreowanie pełnej wyrazu rzeźbiarskiej formy architektonicznej przy użyciu możliwie prostych, wręcz ascetycznych środków wyrazu; powstał projekt subtelny, dopracowany materiałowo, z pozoru a przez to mocny lapidarnością gestu, świetnie wkomponowany w krajobraz miasta Mertola.

autor: mgr inż. arch. Anna PILAWSKA
za pracę dyplomową: INTRODUKCJA A EWOLUCJA BIOSFERY W EKSPOZYCJI OBIEKTU EDUKACYJNEGO ZOO MALTA
wykonaną na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka

Wyróżnienie przyznano za:
wielowątkowe, wielopłaszczyznowe poszukanie formy architektonicznej i równoległe znalezienie – wręcz organicznie związanego z nią – miejsca dla niej, by oddawała powierzoną jej misję przekazu wielce nieprostego i pełnego kontrowersji aktu introdukcji w przyrodzie, łącząc zawartą w obiekcie zaprojektowanym funkcją i na jego zewnątrz możliwość zgłębiania piękna i tajemnic natury.

autor: mgr inż. arch. Michał SAPKO
za pracę dyplomową: LITTLE HAMBURG HYBRID HOUSING, PROJEKT KONCEPCYJNY ZABUDOWY HYBRYDOWEJ
wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem promotora: dr inż. arch Andrzeja Dudę

Wyróżnienie przyznano za:
dojrzałość warsztatu projektowego i wnikliwość analiz, które doprowadziły do przekształcenia opuszczonej parceli w centrum Hamburga w wielofunkcyjny, hybrydowy zespół zabudowy o doskonałej formie, gdzie cele ożywienia 'liszaju’ w tkance miasta i znalezienia sposobu na intensyfikację wykorzystanie miejsca zaowocowały spektakularną nowatorską formą zespołu, swoistym landmarkiem, w niczym nie naruszając komfortu zamieszkania.

Jury równocześnie przyznało Nagrodzie wartość pieniężną 5.000,- PLN oraz wszystkim wyróżnieniom wartość pieniężną po 1.000,- PLN.


W konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego | Dyplom Roku SARP przyznane zostały również nagrody redakcji ARCH.

Nagrody w postaci rocznej prenumeraty ARCH oraz publikacji prac dyplomowych otrzymali: Maria Petri, Anna Pilawska i Maciej Kaszubski.

Nagroda redakcji ARCH:

Maria Petri
Temat: Adaptacja elektrowni Scheiblera w Łodzi na bibliotekę
Promotor: prof. dr hab. inż arch. Ewa Więcławowicz-Gyurkovich
współpromotor: dr inż. arch. Marta Anna Urbańska
Kraków WA PK

Nagroda redakcji ARCH:

Anna Pilawska
Temat: Introdukcja a ewolucja biosfery w ekspozycji obiektu edukacyjnego ZOO Malta
Promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz-Skrzypczak Wydział Architektury UAP

Nagroda redakcji ARCH:

Maciej Kaszubski
Temat: Architektura w złożonym kontekście historycznym na przykładzie uczelni wyższej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Promotor: mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, Wydział Architektury PW


Załączniki