Konkurs SARP: Stary Rynek w Częstochowie

KONKURS

NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ

ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY STAREGO RYNKU W CZĘSTOCHOWIE

WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

Zamawiający:

Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

 

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, tel.: 34/3246935, 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl,

 

Forma oraz podstawa prawna konkursu:

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, o wartości poniżej 207.000 euro, przeprowadzany na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).

 

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu:

23.10.2014 r.

2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia:

20.11.2014 r.

3. Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia:

04.12.2014 r.

4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia:

11.12.2014 r.

5. Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia:

18.12.2014 r.

6. Składanie prac konkursowych, do dnia:

12.02.2015 r.

7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu:

26.02.2015 r.

 

Nagrody:

Pierwsza nagroda – 15.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla uczestnika konkursu – autora najlepszej pracy konkursowej, dotyczących wykonania zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów objętych konkursem. Druga nagroda – 10.000 zł brutto. Trzecia nagroda – 5.000 zł brutto.

Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

 

Regulamin konkursu – na stronie organizatora: http://czestochowa.sarp.org.pl/1067/oglaszamy-konkurs-stary-rynek-w-czestochowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *