Projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas, informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/422/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006 r. został opracowany projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

Został on zamieszczony, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, na stronie: http://bip.sejmik.kielce.pl/82-obwieszczenia-marszalka wojewodztwa.html

Ewentualne opinie i uwagi na temat projektu zmiany Planu należy przekazywać na adres wykonawcy opracowania:

Zespół Planowania Przestrzennego Województwa,Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

ul. Targowa 18,

25-520 Kielce

tel. 41-362-70-12

@: zppw@sbrr.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *