ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO I PROKURATURY REJONOWEJ W KOŃSKICH

W dniu 16 października 2023 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej!

I miejsce oraz nagrodę w wysokości 50.000 zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd Konkursowy przyznał pracy zakodowanej pod nr 26 (kod nadany przez EPK SARP – 032)

Pierwszą nagrodę przyznano za trafne rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne, właściwe wpisanie projektowanych budynków Sądu i Prokuratury w obszar działki i jej otoczenia z zachowaniem postawionych w Konkursie warunków.

Zaproponowana przez autorów architektura, jej skala, elegancja a zarazem powściągliwość nadaje budynkom Wymiaru Sprawiedliwości należną im powagę i reprezentacyjny charakter. Przedstawione rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne są czytelne i logiczne, oparte o głęboką analizę zadanego programu użytkowego i błyskotliwą syntezę prowadzącą do porządku i ładu przestrzennego całości struktury funkcjonalnej.

Użyte przez autorów rozwiązania materiałowe, kolorystyka i spójny detal architektoniczny, zarówno we wnętrzach jak i na elewacjach dopełniają całości dzieła, które po realizacji może stanowić punkt odniesienia dla rozwijającej się dzielnicy Końskich.

Uczestnik Konkursu: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław

Lista osób – członków zespołu autorskiego, które wykonały Pracę konkursową:

1. Anna Stryszewska-Słońska, Zakres czynności: Autor, członek zespołu projektowego,

2. Natalia Olkowska, Zakres czynności: Współautor, członek zespołu projektowego,

3. Natalia Sochacka, Zakres czynności: Współautor, członek zespołu projektowego,

4. Agnieszka Łuksik, Zakres czynności: Współautor, członek zespołu projektowego,

5. Madalina Stanasel, Zakres czynności: Współautor, członek zespołu projektowego,

6. Andrzej Kowal, Zakres czynności: Współpraca w zakresie branży konstrukcyjnej.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 20.000 zł brutto, Sąd Konkursowy przyznał pracy zakodowanej pod nr 13 (kod nadany przez EPK SARP 034)

Trzecią nagrodę przyznano za atrakcyjne ukształtowanie brył kompleksu Urzędów Wymiaru Sprawiedliwości z zachowaniem stosownej skali respektującej uwarunkowania istniejącego otoczenia, a także w kontekście planowanego rozwoju tej dzielnicy Końskich.

Na uwagę zasługuje konsekwentne przeprowadzenie strefowania funkcji programowych i właściwe rozmieszczenie ich na kondygnacjach, czego efektem jest oryginalne zaakcentowanie w bryle Sądu przeszklonej galerii I piętra, z widocznym z zewnątrz zwartym zespołem sal rozpraw z pomieszczeniami im towarzyszącymi.

Struktura projektowanego kompleksu oparta jest na konsekwentnie przeprowadzonej idei modularności, co ma swój wyraz w konstrukcji budynków, rozwiązań rzutów i elewacji, a w konsekwencji daje dużą elastyczność rozwiązań i łatwość modyfikacji.

Uczestnik Konkursu: Archigrest sp. z o.o., ul. Marszałkowska 83 00-683 Warszawa, Architektura Anna Flak ul. Ludwika Narbutta nr 38, lok. 23, 02-541 Warszawa, Architektura Ewa Popko ul. Ludwika Narbutta nr 38, lok. 23, 02-541 Warszawa

Lista osób – członków zespołu autorskiego, które wykonały Pracę konkursową:

1. Anna Flak, Zakres czynności: projekt architektoniczny

2. Ewa Popko, Zakres czynności: projekt architektoniczny

3. Maciej Kaufman, Zakres czynności: projekt architektoniczny

4. Marcin Maraszek, Zakres czynności: projekt architektoniczny

Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 15.000 zł brutto, Sąd Konkursowy przyznał pracy zakodowanej pod nr 23 (kod nadany przez EPK SARP 041)

Wyróżnienie przyznano za umiejętne operowanie tworzywem architektonicznym, utrzymanie obu budynków w tej samej skali wysokości i zbliżonej szerokości, wykształcenie wspólnego placu wejściowego oraz za ciekawe rozwiązanie elewacji, wyjątkowo eleganckiej, prostej i trwałej, pozwalającej na elastyczne formowanie podziałów wewnętrznych, równocześnie zapewniającej systemowe kształtowanie cokołów, podokienników, pasów między kondygnacyjnych i nadproży na wymaganych wysokościach a także posiadającej cechy elewacji przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej.

Uczestnik Konkursu: M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k., Pl. Grunwaldzki 8-10/636, 40-127 Katowice

Lista osób – członków zespołu autorskiego, które wykonały Pracę konkursową:

1. Ewa JANIK,  Zakres czynności: projektant

2. Błażej JANIK, Zakres czynności: projektant

3. Małgorzata KAROLAK – GÓRA, Zakres czynności: projektant

4. Agata JAMER, Zakres czynności: projektant

5. Klaudia KWAŚNY, Zakres czynności: projektant

Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 15.000 zł brutto, Sąd Konkursowy przyznał pracy zakodowanej pod nr 12 (kod nadany przez EPK SARP 040)

Wyróżnienie przyznano za propozycję zintegrowania miejskiej przestrzeni publicznej – przedpola projektowanych budynków sądu i prokuratury z przyległymi terenami określonymi w miejscowym planie jako teren zieleni urządzonej o charakterze ogólnodostępnym(1ZP), teren drogi publicznej dojazdowej (3KDD), poprzez aranżację jej szerokiego pasa drogowego oraz poprzez propozycję zagospodarowania terenów usług administracji (2UA i 1UA) zamykających wnętrze urbanistyczne sugerowane w planie miejscowym. Kształtowana rytmicznymi uskokami projektowana zabudowa sądu i prokuratury tworzy kulisowe wprowadzenie do tego wnętrza, równocześnie zapewnia pełną ekspozycję obiektu z ulicy Wjazdowej.

Na uwagę zasługuje zaproponowanie ciekawych rozwiązań kompozycyjnych poprzez zastosowanie charakterystycznego rytmu elewacji i dobór środków architektonicznych podkreślających rangę i powagę gmachów wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnik Konkursu: BDM Architekci SP. Z O. O., Stępińska 22/30 lok. 2, 08-213 Warszawa

Lista osób – członków zespołu autorskiego, które wykonały Pracę konkursową:

1. Krzysztof Banaszewski, zakres czynności: przekroje

2. Michał Bylica, Zakres czynności: schematy funkcjonalne

3. Maciej Dembiński, Zakres czynności: elewacje

4. Jacek Mroczkowski, Zakres czynności: zagospodarowanie terenu

5. Gabriela Siljanoska, Zakres czynności: elewacje

6. Mariela Soria, Zakres czynności: przekroje

7. Jakub Szymański, Zakres czynności: detal elewacji

8. Seweryn Trzyna, Zakres czynności: rzut

9. Magdalena Walczak, Zakres czynności: rzut, szkice