Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 12 – odpowiedzi na pytania

KOMUNIKAT NR 12

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.05.2017r. i 18.05.2017r.

Pytanie nr 1 Dostarczona przez Państwa inwentaryzacja ma jeden mały minus: ciężko dopasować elewacje do rzutów ponieważ elewacje nie mają żadnych kot wysokościowych. Ich dostosowanie do istniejących przekrojów budzi wątpliwości. Czy jest możliwe doprecyzowanie?

Ad.1. Odpowiedź: Rysunki elewacji budynku wraz z kotami wysokościowymi przesyłamy w załączniku.

Pytanie nr 2

Czy lada recepcji teatru może być na jednej otwartej przestrzeni z kasami, czy powinna raczej stanowić osobne pomieszczenie dostępne tylko i wyłącznie dla interesantów?

Ad.2. Odpowiedź: Pomieszczenie recepcji powinno stanowić wydzielone pomieszczenie dla portiera (ochrony) czynne całodobowo z monitoringiem i wglądem w strefę wejściową. Lada może być w hallu, gdzie w ciągu dnia portier obsłuży interesantów.

Inwentaryzacja Teatr im. Stefana Żeromskiego – REV B 

Sekretarz organizacyjny

Regina Kozakiewicz Opałka