Wystawa i dyskusja pokonkursowa!

Zapraszamy na wystawę pokonkursową prac nadesłanych na Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej! Celem konkursu było wyłonienie najciekawszego projektu budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej, najlepszych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zabudowy i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami …