Struktura Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU na kadencję 2024-2028:

Prezes: kol. arch. Wojciech Głowacki

Skarbnik: kol. arch. Emil Marciniec
Sekretarz: kol. arch. Wojciech Gwizdak
Wiceprezes: kol. arch. Marek Pak
Wiceprezes: kol. arch. Janusz Janik
Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Krzemień

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

kol. arch. Bartosz Bojarowicz
kol. arch. Dariusz Anisiewicz
kol. arch. Piotr Kozłowski

Sąd Koleżeński Oddziału

kol. arch. Regina Kozakiewicz – Opałko
kol. arch. Dorota Orłowska-Gwizdak
kol. arch. Włodzimierz Tracz
kol. arch. Władysław Markulis
kol. arch. Janusz Cedro

Oddziałowe Kolegium Sędziów Konkursowych

kol. arch. Dariusz Anisiewicz
kol. arch. Bartosz Bojarowicz
kol. arch. Wojciech Głowacki
kol. arch. Wojciech Gwizdak
kol. arch. Janusz Janik
kol. arch. Marcin Kamiński
kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Piotr Kozłowski
kol. arch. Grzegorz Król
kol. arch. Marek Pak

Delegaci na Walny Zjazd SARP

kol. arch. Wojciech Głowacki
kol. arch. Marek Pak
kol. arch. Emil Marciniec

ZARZĄD ODDZIAŁU na kadencję 2019-2023:

Prezes: kol. arch. Janusz Janik

Członek Zarządu: kol. arch. Anna Krawczyk
Członek Zarządu: kol. arch. Wojciech Głowacki
Członek Zarządu: kol. arch. Wojciech Gwizdak
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Marek Pak
Członek Zarządu: kol. arch. Emil Marciniec
Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Krzemień

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Jolanta Stefańska-Amerek
kol. arch. Władysław Markulis

Sąd Koleżeński Oddziału

kol. arch. Dariusz Anisiewicz
kol. arch. Andrzej Głowacki (zmarł 27 grudnia 2021 r.)
kol. arch. Włodzimierz Tracz
kol. arch. Konrad Wojtasik
kol. arch. Maria Głowacka

Oddziałowe Kolegium Sędziów Konkursowych

kol. arch. Alicja Bojarowicz
kol. arch. Andrzej Detka
kol. arch. Wojciech Głowacki
kol. arch. Wojciech Gwizdak
kol. arch. Jakub Heciak
kol. arch. Janusz Janik
kol. arch. Marcin Kamiński
kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Piotr Kozłowski
kol. arch. Grzegorz Król
kol. arch. Władysław Markulis

Delegaci na Walny Zjazd SARP

kol. arch. Janusz Janik
kol. arch. Wojciech Gwizdak
kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka


ZARZĄD ODDZIAŁU  na kadencję 2015-2019:

Prezes: kol. arch. Wojciech Gwizdak
V-ce prezes: kol. arch. Wojciech Głowacki
Skarbnik: kol. arch. Janusz Janik

Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Król
Członek Zarządu: kol. arch. Władysław Markulis
Członek Zarządu: kol. arch. Marek Pak
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Jakub Heciak

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

kol. arch. Jolanta Stefańska-Amerek
kol. arch. Grzegorz Zarzycki
kol. arch. Andrzej Głowacki
kol. arch. Anna Remi-Krawczyk

Oddziałowy Sąd Koleżeński

kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Marek Pak
kol. arch. Maria Głowacka
kol. arch. Marek Krawczyk
kol. arch. Alicja Bojarowicz
kol. arch. Dariusz Anisiewicz

Oddziałowe Kolegium Sędziów Konkursowych

kol. arch. Włodzimierz Tracz
kol. arch. Wojciech Gwizdak
kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
kol. arch. Jakub Heciak
kol. arch. Włodzimierz Pedrycz
kol. arch. Janusz Janik
kol. arch. Wojciech Głowacki
kol. arch. Dariusz Anisiewicz

ZARZĄD ODDZIAŁU  na kadencję 2012-2015:

Prezes: kol. arch. Wojciech Gwizdak
V-ce prezes ds.twórczości: kol. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
V-ce prezes ds.kontaktów zewnętrznych: kol. arch. Wojciech Głowacki
V-ce prezes ds.kontaktów wewnętrznych oraz Skarbnik: kol. arch. Janusz Janik
Sekretarz: kol. arch. Grzegorz Król
Członek Zarządu: kol. arch. Władysław Markulis
Członek Zarządu: kol. arch. Piotr Kozłowski
Członek Zarządu: kol. arch. Grzegorz Zarzycki
Członek Zarządu: kol. arch. Paulina Bogdał-Śmierzyńska
Z-ca Członka Zarządu: kol. arch. Marek Pak