Konferencja „Dworzec kolejowy XXI wieku”

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. Kielce oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Pilcha w Kielcach zapraszają do „Poczytalni Na dVoRcu” na Konferencję – Debatę:

DWORZEC XXI WIEKU

Chcielibyśmy porozmawiać o kieleckim dworcu kolejowym i jego roli w strukturze miasta. Przypomnieć jego historię i podsumować dotychczasowe działania zakończone przebudową budynku. Na przykładzie doświadczeń z innych miast wskazać potencjalne kierunki dalszego rozwoju samego dworca oraz jego najbliższego otoczenia.

Będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów, praktyków i przedstawicieli branży architektonicznej, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program wydarzenia podzielony będzie na 3 niezależne panele:

I – część edukacyjna /~3h

Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła – wykłady specjalistów o roli dworców w strukturze miasta na przykładzie doświadczeń z całego kraju. Potencjał kieleckiego dworca kolejowego i możliwości jego rozwoju.

II – tygiel pomysłów /~1.5h

Co poszło dobrze a co źle? Co możemy i co powinniśmy jeszcze zrobić? – moderowana burza mózgów o pomysłach na kielecki dworzec kolejowy i jego okolicę.

III – debata /~1.5h

Jak pogodzić oczekiwań z realiami – podsumowanie konferencji z próbą redakcji „kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapy drogowej dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych.

Szczegółowy program z tytułami wykładów i listą panelistów opublikujemy wkrótce.

Zapraszamy od udziału i dyskusji!

Widzimy się w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2024r. w „Poczytalni Na dVoRcu” – antresola Kieleckiego Dworca Autobusowego – ul. Czarnowska 12. Zaczynamy o 12:00.