konkurs architektoniczny – „Akademia Bajki” w Pacanowie

SARP o. Kielce wraz z Europejskim Centrum Bajki Zapraszają do wzięcia udziały w KONKURSIE NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE

link – http://akademiabajki.pacanow.eu/

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU_PL

ZAŁĄCZNIKI_A_PL

Materiały konkursowe

ZAŁĄCZNIKI_A_PL

ZAŁĄCZNIK_B.1_ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-IDEOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE_PL

ZAŁĄCZNIK_B.2_PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY_PL

ZAŁĄCZNIK_B.3._PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI PARKOWEJ_PL

ZAŁĄCZNIK_B.4._OPINIA GEOTECHNICZNA_PL

ZAŁĄCZNIK_B.5._INWENTARYZACJA STANU ZADRZEWIENIA_PL

ZAŁĄCZNIK_B.6._MAPA OBSZARU OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIK_B.7.1 i B.7.2_LOKALIZACJE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO-KŁADKI_PL

ZAŁĄCZNIK_D_TABELA PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI_PL

 

KOMUNIKAT NR 1

INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE.

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału w konkursie na opracowanie SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE:

 1. Garden Concept Architekci, ul. Śnieżyńskiego 1, 20-706 Lublin
 2. Grupa Smacznego, Maciej Knuth, Katarzyna Krakowiak, Joanna Majewska, Anna Malinowska, Jolanta Kwarciak, ul. Łąkowa 35/38, 80-769 Gdańsk
 3. Magdalena Kazulo-Kleyff, Katarzyna Łowicka, Artur Mateńko, Marek Szaniawski, Katarzyna Woźnicka
 4. Jerzy Potyrała, Kamila Rogaczewska, Aleksandra Staszewska
 5. Barysz Point Line Sp.z o.o., ul. Norwida 56, 43-100 Tychy
 6. New Amsterdam Sp.zo.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków
 7. Kulczyński Architekt Sp.z o.o., ul. Zgoda 4 lok. 2, 00-018 Warszawa
 8. Nizio Design International, ul. Inżynierska 3 lok.4, 03-410 Warszawa
 9. Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin
 10. Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, Targowa 18, 25-520 Kielce
 11. Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci spółka cywilna, Niska 5/21, 25-317 Kielce
 12. WWAA Sp.zo.o. Sp.K., ul. Mińska 25/73, 03-808 Warszawa
 13. Urban Architect, ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn
 14. Elżbieta Grodzka, Agnieszka Bałanda, Maria Kuc, Marta Nidzińska, Anna Szendi
 15. AMAYA Architekci Bartosz Majewski, ul. J.Baildona 24c/10, 40-115 Katowice
 16. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., ul.Słupecka 9/17b, 02-309 Warszawa
 17. Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Spółka Jawna, Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice
 18. TEAM S.C.- Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja, ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko Zdrój
 19. MAE Multimedia Art & Education Sp zo.o., Stefana Batorego 8/1A, 80-251 Gdańsk
 20. LWS Architekci Sp.zo.o. i ABIES Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galińska
 21. Studium Sp.zo.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
 22. Bożena Marszałkiewicz, Marcelina Bartman, Sebastian Pałczyński, Magdalena Łaba
 23. Damian Poklewski- Koziełł, Marcin Gierbienis

KOMUNIKAT NR 2

Odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników

Pytania od uczestników


 

1. Czy dopuszczalne są ingerencje (przesadzenia, wycinka) w drzewostan oznaczony w inwentaryzacji jako „do zostawienia”? W jakim zakresie?

Oznaczenie “do zostawienia” oznacza że drzewo charakteryzuje się dobrym stanem zdrowotnym. Istnieje jednak możliwość jego wycinki jeśli będzie to wynikać z koncepcji. Na terenie objętym konkursem nie ma drzew objętych bezwzględną ochroną.


 

2. W udostępnionych materiałach brak jest załączników graficznych do opinii geotechnicznej (wymienionych w części opisowej tego opracowania). Czy istnieje możliwość otrzymania ich od Państwa?

Zamawiający uznał że opis opinii geotechniczej zawiera informacje wystarczające dla potrzeb konkursu. Jeśli jednak jest taka potrzeba załączamy całą opinię geotechniczną – jednocześnie zostaną zmienione załączniki B.4 na stronach internetowych.


 

3. Czy dopuszczalne są zmiany przebiegu, stosowanie elementów spiętrzających wodę, poszerzeń oraz sztucznych zbiorników w cieku strumienia na terenie projektowanego parku?

Tego typu rozwiązania są dopuszczalne i ich zastosowanie zależy od inwencji autorów koncepcji. Obecnie ciek wodny odprowadza wodę z kanalizacji deszczowej ulicy Szkolnej i Kornela Makuszyńskiego. Nowo projektowany strumień powinien też umożliwiać jej odprowadzanie.


 

4. Czy dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych wejść na teren parku oraz dojść od strony opisywanych jako „tereny otwarte Gminy Pacanów”, ale także od strony  prywatnych posesji przy ul. Słupskiej (znajdujących się poza zakresem opracowania)?

Nie przewiduje się wejść na teren od strony prywatnych posesji. Zamawiający nie przewiduje również wejść od strony “terenów otwartych Gminy Pacanów”, choć jeśli autorom koncepcji uda się zachować odpowiednią funkcjonalność wewnętrznej struktury nie wyklucza się takiego rozwiązania. Prosimy jednak uwzględnić, że Zamawiający nie ma wpływu na sposób zagospodarowania tych terenów.


 

5. W udostępnionych materiałach brak jest inwentaryzacji budynków istniejących przy ul. Słupskiej, a nie są one jednoznacznie przeznaczone do wyburzenia. Czy jest możliwość uzyskania rysunków pokazujących konstrukcję, powierzchnie oraz kubaturę tych budynków?

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją budynków od strony ul. Słupskiej. Zamawiający sprawdzi w archiwalnych dokumentach czy istnieje taka dokumentacja i wówczas da odpowiedź.


 

6. Proszę o doprecyzowanie jakie z proponowanych funkcji/atrakcji preferowane są jako biletowane i niebiletowane.

Zamawiający oczekuje by cały park był biletowany. Dopuszcza się by niewielka część terenu została przeznaczona na użytek publiczny. Ta cześć nie byłaby grodzona ( przeznaczona na spotkanie seniorów, skate park, ognisko, spotkania stowarzyszeń, młodzieży, wg której Pacanów nie posiada dla nich oferty itp.)


 

7. Czy część biletowana powinna stanowić integralną część (rozbudowę) ekspozycji muzeum (ze wspólnymi biletami) czy też być odrębnym zespołem funkcjonującym niezależnie od głównego budynku.

Zamawiający chciałby by ta cześć była odrębnie biletowana i stanowiła odrębną cześć. Zamawiający przewiduje również wprowadzenie systemu biletowego na całość założenia i na jego odrębne części, bilety czasowe na poszczególne atrakcje, itd.


8.W nawiązaniu do działań Instytutu Bajki i ogólnych wytycznych odnośnie scenariusza opisanych w regulaminie konkursu, prosimy o odniesienie się do konkretnych wymagań zawartych w pkt. załączników B1 i B2 wymieniających jako elementy programu funkcjonalno-użytkowego:

 • Przystań Pana Maluśkiewicza
 • Jaskinia
 • Bajkowa dżungla
 • Aleja Gwiazd
 • Plac Zabaw Węża Kaligrafa
 • Jaskinia
 • Edukacja astrologiczna
 • Aleja parkowa Akademii Pana Kleksa

Narzucenie tak ścisłych wymagań odniesienia się do konkretnych obiektów i pozycji literatury nie daje możliwości stworzenia kreatywnego scenariusza opartego na autorskiej myśli przewodniej ilustrowanej dobranymi odpowiednio pozycjami literatury dziecięcej i baśni (zgodnie z wymaganiami regulaminu i załączników).: „Park w swojej misji ma odwoływać się do istoty bajki, baśni i legendy polskiej. (…) Park Edukacyjny „Akademia Bajki” będzie uwzględniał konteksty kulturowe i aspekty związane z ponadczasowymi wartościami zawartymi w bajce, baśni, legendzie, komiksie, filmie, teatrze, fotografii, rzeźbie i innych dziedzinach kultury, sztuki i estetyki”

Narzucenie sztywnego programu funkcjonalno-użytkowego wypacza ideę kreatywnego podejścia twórców koncepcji do zadanego tematu. Prosimy zatem o sprecyzowanie, czy realizacja powyżej wymienionych elementów programu jest obowiązkowa, czy też możliwe jest zaproponowanie własnych, autorskich rozwiązań spójnych ideowo z ogólnym przesłaniem Parku i autorskim scenariuszem, który ma być „merytoryczny a jednocześnie unikatowy”.

Załączniki B.1 i B.2 powstały jako materiał studialny (inspiracja, materiał do dyskusji) i są wynikiem przemyśleń na temat możliwości programu funkcjonalnego Parku Akademia Bajki. Są swego rodzaju przymiarką i sumą festiwalu życzeń i zbiorem pomysłów. Ich treść nie stanowi bezpośrednich wytycznych do realizacji pracy konkursowej, i należy je traktować jako punkt wyjścia dla własnych pomysłów. Zamawiający zawarł w nich własne pomysły do wykorzystania. Autorzy koncepcji konkursowych mogę prawie dowolnie czerpać z zapisów tych załączników wyrzucając te elementy które nie pasują do ich pomysłu, jak i dokładać własne. Zamawiający liczy na nietuzinkowe, atrakcyjne, niespotykane pomysły przy zachowaniu możliwości ich realizacji i funkcjonalności. Jeśli uczestnik konkursu stanie przed dylematem niezgodności między treścią Załączników B.1 i B.2, a własnymi pomysłami zachęcamy do rozwinięcia własnych pomysłów.


 

9.Jeśli elementy programu funkcjonalno-użytkowego miałyby być realizowane, prosimy o wyjaśnienie czy:

Bajkowa dżungla nie jest sprzeczna z zapisaną w wytycznych ideą stosowania gatunków rodzimych i drzew owocowych oraz odniesień do baśni polskiej

Aleja Gwiazd – czym miałaby być i o jakie gwiazdy chodzi

Edukacja astrologiczna – czy może chodziło o edukację  astronomiczną

patrz odp 8.


 

10.  W załączniku B.1. znajduje się zapis „możliwe jest też zaprojektowanie poszczególnych części kompleksu, jako wyodrębnionych ogrodów, przenikających się nawzajem” – jak należy rozumieć to w kontekście wymienionych w załączniku B2 płatnych tras tematycznych? Czy można zaproponować wydzielenie strefy płatnej i ogólnodostępnej niekoniecznie w formie jednokierunkowych tras zwiedzania?

patrz odp 8.


 

11. Prosimy o naniesienie w formie graficznej granicy opracowania koncepcji konkursowej.

Granice opracowania koncepcji są uzależnione od koncepcji. Powinny one obejmować 5 działek na których Zamawiający pragnie zrealizować Park edukacyjny “Akademia Bajki” (działki nr 1633, 1634, 1657, 1818, 1931), oraz fragment ul. Szkolnej i terenu EBC w miejscu gdzie autorzy koncepcji zaproponują lokalizację kładki lub/i tunelu.

Do załącznika B.6 na stronach internetowych zostanie dodany plik w formacie .dwg. Mapę z obszarem opracowania znajduje się na layout-cie.


12.Czy przy dodatkowych wejściach od terenów gminy Pacanów (np. od południowej strony) jeżeli będą to wejścia do części „biletowanej” należy lokalizować tam kasy czy traktować je jako np. wyjścia z bramką.

patrz odp. 4


13. Czy zbiornik wodny przed budynkiem „Europejskiego Centrum Bajki” jest w jakiś sposób połączony pod drogą ze zbiornikiem na terenie opracowania?

Istniejący zbiornik wodny na terenie ECB nie jest połączony z ciekiem wodnym na terenie opracowania. Zbiornik wodny zasilany jest wodami opadowymi z terenu ECB, natomiast ciek wodny zbiera wodę z części ul. Szkolnej, ul. Kornela Makuszyńskiego oraz z terenu opracowania. Przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na warstwie UKKPOD_L_0 mapy .dxf stanowiącej załącznik B.6


14. Jaka jest funkcja cieku wodnego na terenie opracowania, czy łączy się on z systemem odwodnienia-melioracji terenów poza działką opracowania i należy uwzględnić jakieś wahania wody w zbiornikach?

patrz odp. 3.

Obecnie ciek wodny zbiera i odprowadza wody opadowe (patrz odp. 13). W przypadku deszczów nawałnicowych należy się spodziewać dużej ilości wody zarówno z terenu opracowania jak i z ul. Szkolnej i ul. Kornela Makuszyńskiego. Należy więc zastosować takie rozwiązania kanalizacji deszczowej które zabezpieczą teren opracowania przed zalewaniem. Ponieważ obecnie oba wyloty kanalizacji deszczowej z ul. Szkolnej i z ul. Kornela Makuszyńskiego są zakończone jedynie osadnikami konieczna będzie realizacja 1 lub 2 separatora produktów ropopochodnych. Szczegółowe rozwiązania schematu i sposobu działania gospodarki wodami opadowymi są jednak zagadnieniem którego nie należy prezentować na etapie konkursu. Należy mieć świadomość, że te problemy trzeba będzie rozwiązać na późniejszych etapach realizacji projektu


15.Prosimy o wyjaśnienie, w jakim momencie i przez kogo ma być opracowany projekt wykonawczy, skoro zgodnie z zapisem regulaminu projekt przetargowy służy realizacji robót budowlanych. Czy zatem projekt wykonawczy nie będzie opracowywany w ramach umowy zwartej ze zwycięzcą konkursu? Jest to sprzeczne z zapisem w pkt. 14.11.a gdzie projektant jest zobowiązany wykonać jedynie projekt wykonawczy a nie przetargowy. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Projekt wykonawczy będzie przedmiotem umowy zawartej ze zwycięzcą konkursu. Jednak ze względu na nietypowość spodziewanych rozwiązań Zamawiający przewiduje, że nie będzie możliwe sporządzenie pełnego zakresu projektów wykonawczych dla wszystkich elementów zagospodarowania przed wyłonieniem wykonawców poszczególnych elementów projektu. Dlatego oczekuje się sporządzenia projektu przetargowego którego zakres informacyjnym pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Generalnego Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Projekt przetargowy to w zasadzie projekt wykonawczy bez niektórych elementów których nie można zaprojektować w stopniu wykonawczym bez szczegółów dotyczących technologi ich wykonania, zastosowanych materiałów lub rozwiązań.


 

16. Proszę o potwierdzenie, że nadzór autorski będzie płatny na podstawie tej samej umowy i środków przeznaczonych na projekt, (t.j. maks 4% zakładanej wartości inwestycji).

Wynagrodzenie przewidziane przez Zamawiającego obejmuje zarówno wynagrodzenie za prace jak i za nadzór autorski. Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za nadzór autorski


 

17. Kto pokrywa koszty opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrologicznej wymienionych w pkt. 14.11.c regulaminu?

Zgodnie z zapisem pkt 14.11. koszt opracowania geologiczno-inżynierskiego jest po stronie zwycięskiego zespołu z którym Zamawiający podpisze umowę.


18. Czy gwarancje ubezpieczeniowe, o których mowa w pkt 14.8, mogą być spełnione w częściach przez dwóch uczestników występujących wspólnie?

Dwóch uczestników występujących wspólnie będzie musiało powołać konsorcjum w celu realizacji przedsięwzięcia. Z tym też konsorcjum umowę podpisze Zamawiający oraz na to konsorcjum powinna być wystawiona gwarancja ubezpieczeniowa.


 

19. „Szczegółową lokalizację kładki/przejścia podziemnego określa ZAŁĄCZNIK_B.6.” Czy nie chodzi tu jednak o załącznik B.7.?

Tak, chodzi o załącznik B.7


 

20.  Czy można zmienić lokalizację kładki i tunelu względem proponowanej w załączniku B.7.2 i B.7.1. i z czego narzucona lokalizacja wynika?

Lokalizacje kładki i tunelu można zmienić. Organizator wystąpił z zapytaniem do zarządcy drogi z dwoma krańcowymi lokalizacjami kładki lub/i tunelu w celu upewnienia się że takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez zarządcę. Dlatego też pozostawiamy pełną swobodę uczestnikom konkursu co do lokalizacji kładki lub/i tunelu. Dopuszczalna jest lokalizacja kładki lub/i tunelu na całej długości drogi łączącej oba tereny. Ponadto Zamawiający wystąpi do zarządcy dróg ul. Kornela Makuszyńskiego 1 oraz fragmentu ul. Karskiej biegnącego wzdłuż ogrodzenia obecnego Centrum Bajki z zapytaniem o możliwość zagospodarowania tych fragmentów dróg na potrzeby Parku Bajki, co wg Zamawiającego obniżyłoby koszty połączenia dwóch atrakcji.


21.Czy należy wykonać zarówno tunel jak i kładkę i czy można traktować te elementy zamiennie w tych lokalizacjach, jeżeli nie – proszę określić, które przejście to kładka a które tunel?

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań w tym zakresie, poza oczekiwaniem by oba tereny którymi dysponuje były połączone ze sobą w sposób bezkolizyjny z drogą. Odwiedzający mają mieć możliwość swobodnego przemieszczać między oboma terenami. Zarówno lokalizacja jak i ilość kładek lub/i tuneli jest w gestii uczestnika konkursu. Należy jednak uwzględnić, że są to elementy drogie w realizacji i należy ostrożnie proponować ich większą ilość. Na dzień dzisiejszy Zamawiającemu wydaje się, że jedna kładka lub tunel jest wystarczający, ale dopuszcza możliwość innych rozwiązań. Zamawiający zostawia wolną rękę uczestnikom konkursu będąc otwartym na inne atrakcyjne i optymalne rozwiązania.


 

22. Proszę o przedstawienie wykazu bajek , które są w obecnym Centrum Bajki w Pacanowie.

Bajki związane bezpośrednio z ekspozycją ECB:

1.H.Ch.Andersen, Dzikie łabędzie, Calineczka, Bzowa Babuleńka, Księżniczka na ziarnku grochu,  Królowa Śniegu, Świniopas, Dziewczynka z zapałkami, Latający kufer, Mała Syrenka  [w:] Baśnie, PIW, Warszawa 1984.

2.W. i J. Grimm,  Roszpunka, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Gęsiarwczka [w:] Baśnie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982.

3.Ch. Perrault Kot w butach, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Tomcio Paluszek

4.Kornel Makuszyński: Przygody Koziołka Matołka ( cztery księgi), Wyd.G&P, Poznań 2007, Awantuty i wybryki małej małpki Fiki Miki Wyd. G&P(trzy księgi) O dwóch takich co ukradli księżyc O tym, jak krawiec pan Niteczka został królem

5.Carlo Gozzi, Miłość do trzech pomarańczy,”Kruk” Ptak Zielonopióry” [w:] Najpiękniejsze baśnie, najwięksi baśniopisarze, Oficyna Wydawnicza „BGW”.

6.Selma Lagerlof, Cudowna Podróż

7.Jan Brzechwa Sójka, Akademia Pana Kleksa, Tańcowała igła z nitką, Kaczka Dziwaczka, Pchła Szachrajka,

8.Henryk Jerzy Chmielewski Tytus Romek i Atomek

9.Jamesa Matthew Barrie, Piotruś Pan.

10.Czarodziejski kamień w: „Ptaki czarownicy. Baśnie fińskie” Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988

11.Król Valemon zaklęty w białego niedźwiedzia w : Król Valemon zaklęty w białego niedźwiedzia i inne baśnie norweskie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1987

12.Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy.

13.Legenda o smoku wawelskim

14.Legenda o Zbóju Madeju, legendy o czarownicach, o kle od którego powstała nazwa Kielce, o Iłży, o Sinicy, Świślicy, o źródle Św. Franciszka, o Pacanowie, o pielgrzymie na Święty Krzyż który skamieniał w: Legendy Świętokrzyskie  Jerzy Stankiewicz, Krajowa Agencja Wydawnicza,  Kraków 1988

15.Siedem smoczych języków [w:] Baśnie niderlandzkie, przełożył. Andrzej Dąbrówka, Instytut Badań literackich PAN, Warszawa 2007.

16.Lewis Carroll, Alicja w krainie czarów.

17.Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród

18.M. Konopnicka O krasnoludkach i sierotce Marysi, Co słonko widziało

19.La Fontanie Wilk i Bocian, Bocian i Lis

20.I. Krasicki Żaby i bocian

21.Wdzięczny Tartaro”, baśń hiszpańska w: „Baśnie z gór”

22.Karol Dickens, Opowieść wigilijna”,

 1. J.I. Kraszewski „Kwiat Paproci”, w: „Baśnie Polskie” Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

24.Piotr Jerszow, „Konik garbusek”,

25.Król Olch, Baśnie niderlandzkie,

 1. O rybaku i rybce (wersja: A. Puskin O rybaku i złotej rybce, oprac. Ewa Stadtmüller,)

27.Piękna i bestia – baśń francuska

28.„Koniuch i dziewczyna z lodowego wierchu” (wersja: Baśnie z gór)

29.Królowa węży  (wersja: Oskar Milosz, Baśnie i legendy litewskie )

30.Jonathan Swift Podróże Gulliwera

31.Carlo Collodi  Pinokio. Przygody drewnianego pajaca

32.C.S.Lewis, Opowieści z Narni

33.Antoine de Saint – Exupery, Mały książę.

34.Julian Tuwim, Pan Maluśkiewicz, Rzepka, Lokomotywa

35.K.W.Wójcicki, Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi.

36.Rusałka samodziwa dobrą żoną nie bywa, Rusałka juda lituje się nad jedną matką, [w:] Opowieść o wierchu Lubaszku. Bajki i podania z Bułgarii,

37.E.T.A. HoffmannDziadek do orzechów

38.Maria Kownacka Kajtkowe Przygody

39.Elsa Beskow, Słoneczne jajo,

40.Lyman Frank Baum, Czrnoksiężnik z krainy Oz


23 .Czy scenariusz może przewidzieć nowe rozplanowanie bajek, czy tylko uzpełnienie o nowe bajki na wskazanym terenie?

Zamawiający oczekuje realizację tylko nowych bajek na terenie opracowania.

Kominukat nr 3

W dniu 08 września 2015 odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego który ocenił prace nadesłane na pierwszy etap KONKURSU NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE.

Ogółem na konkurs napłynęło 12 prac, wszystkie prace spełniły wymagania formalne i były rozpatrywane przez Sąd. W toku obrad Sąd zdecydował się zakwalifikować do drugiego etapu 6 prac o następujących numerach:

088880

100123

140409

221878

272727

572927

Sąd konkursowy pragnie zwrócić uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu na niektóre swoje priorytety:

 • Park Bajki ma być przeznaczony do użytku szerokich grup wiekowych: małe dzieci z rodzicami, dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz do odbiorców dorosłych (różne branże, wizyty studyjne), seniorów-kuracjuszy potencjał Buska i Solca
 • Należy pamiętać o wielosezonowości działania “Parku Bajki” –  w każdej porze roku park powinien zapewniać atrakcje odwiedzającym.
 • Zwrócić uwagę na relację rozwiązania – koszta podczas projektowania
 • popracować na doborem prezentowanych bajek
 • Preferowane przez Zamawiającego jest bezobsługowe zwiedzanie Parku