Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 4 – Ogłoszenie wyników konkursu

Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 4 – Ogłoszenie wyników konkursu

W dniu 19 grudnia 2016 odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

1. Na Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej „BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW wpłynęło 9 prac. Wszystkie prace wpłynęły do dnia 06.12.2016 do godz. 20.00, tj. do upływu terminu składania prac konkursowych.

2. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac Sekretarz organizacyjny arch. Wojciech Gwizdak, w obecności Sędziego Referenta arch. Włodzimierza Tracza i arch. Artura Hajdorowicza sprawdzili stan opakowań, zawartość i zgodność liczb rozpoznawczych. Wszystkie prace posiadały część graficzną, część opisową, wersję cyfrową pracy na płycie CD oraz koperty oznaczone odpowiednio „A”, „B”, „C”. Pracom nadano nowe numery szyfrowe, a koperty „A” zawierające Karty Identyfikacyjne zdeponowano w sejfie. Wszystkie prace zostały zakodowane i nadano im numery identyfikacyjne od „01” do „09”

3. Następnie sędzia referent arch. Włodzimierz Tracz zapoznał się z częścią graficzną i opisem nadesłanych prac.

4. Z przyczyn niezależnych sędzia arch. Zbigniew Maćków nie mogąc w terminie uczestniczyć w posiedzeniu sądu zrezygnował ze swojej funkcji. Zgodnie z regulaminem konkursu (pkt V.1.2. Regulaminu) postanowiono powołać na jego miejsce sędziego rezerwowego dr inż. arch. Henryka Zubla (SARP Katowice)

5. Obrady Sądu konkursowego odbyły się w dniu 15.12.2016 roku w sali narad budynku dworca autobusowego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12.

6. Sąd konkursowy w pełnym składzie,
– mgr inż. arch. Kazimierz Łatak – przewodniczący sądu konkursowego (SARP Kraków)
– mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz dyrektor biura planowania przestrzennego UM Kielce
– mgr inż. arch. Włodzimierz Tracz – sędzia referent (SARP Kielce)
– dr inż. arch. Henryk Zubel – (SARP Katowice)
– mgr inż. Marian Sosnowski – dyrektor ZTM Kielce
– mgr inż. Grzegorz Czajkowski – ZTM Kielce

7. Po omówieniu zakresu rzeczowego prac przez sędziego referenta, sąd zdecydował by pracę o nr 08, z uwagi na braki w zakresie rzeczowym, (brak wymaganej regulaminem wyceny prac projektowych) odrzucić z dalszych prac sądu i zakwalifikować do grupy „N”, jako pracę niespełniającą warunków konkursu. Pozostałe 8 prac zostało zakwalifikowanych do grupy „O”, jako prace spełniające warunki konkursu, w związku z tym prace o nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 biorą udział w dalszym postępowaniu konkursowym. Treść wszystkich tych prac odpowiadała merytorycznie tematowi konkursu.

8. Następnie sąd przystąpił do omawiania wszystkich prac i wymiany poglądów na temat zaprezentowanych rozwiązań. W dalszej części prac sądu, przystąpiono do głosowania według regulaminowych kryteriów (pkt V.2.1. Regulaminu).

Wyniki głosowania sędziów:

 

Praca nr

Kryterium K1

pkt.

Kryterium K2

pkt.

Kryterium K3

pkt.

Razem

ilość punktów

04

40

40

2

82

02

45

30

3

78

01

30

30

8

68

07

25

20

3

48

06

17

25

3

45

09

20

15

4

39

03

20

11

3

34

05

8

8

10

26


Sąd konkursowy postanowił przyznać 3 nagrody i 4 wyróżnienia


I miejsce i nagroda w wysokości 30.000 PLN dla pracy nr 04
Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci spółka cywilna, ul. Niska 5/12; 25-317 Kielce
autorzy:
arch. Marcin Kamiński
arch. Bartosz Bojarowicz
inż. Marcin NOSEK – konstrukcja
inż. Iwona ZALIŃSKA – instalacje sanitarne
inż. Marek ALF – instalacje elektryczne
inz. Jarosław BIAŁEK – drogi

Uzasadnienie
Przedstawiona koncepcja architektoniczna najlepiej wypełnia założenia konkursu.
– Koncepcja posiada poprawne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i dobre rozwiązania kołowe i piesze,
– Projekt dworca zachowuje klimat obiektu, a design lat siedemdziesiątych został twórczo zinterpretowany.
– Pracę charakteryzuje wysoki poziom warsztatu i profesjonalizm rozwiązań technicznych.

Uwagi do pracy:
– Wątpliwości budzi zastosowanie rozwiązania ściany kurtynowej oraz przeszklonych spoczników galerii jako niespójnych z estetyką lat 70-tych i kosztownych elementów budowlanych,
– W koncepcji występują braki funkcjonalne – potrzebna poprawa aranżacji pomieszczeń toalet na I-m piętrze umożliwiająca widok na kościół oraz wprowadzenie szerszej oferty dla usług gastronomicznych,
– Zwraca się uwagę na poprawienie proporcji niektórych elementów i detalu architektonicznego, a także zmianę identyfikacji wizualnej (napis „Kielce” na skarpie).

konkurs_pks-kielce_plansza_1konkurs_pks-kielce_plansza_3konkurs_pks-kielce_plansza_5konkurs_pks-kielce_plansza_7konkurs_pks-kielce_plansza_9

konkurs_pks-kielce_plansza_2konkurs_pks-kielce_plansza_4konkurs_pks-kielce_plansza_6konkurs_pks-kielce_plansza_8konkurs_pks-kielce_plansza_10


II miejsce i nagroda w wysokości 20.000 PLN dla pracy nr 02
Gottlieb Paludan Architects, Kalvebod Brygge 30, 1560 Kopenhaga, Dania
Paulina Adamczyk, ul. Zabrska 11/8; 40-083 Katowice
autorzy:
arch. Paulina Adamczyk
arch. Jesper Gottlieb
arch. Thomas Bonde Hansen
arch. Martin Frank Petersen
arch. Sten Sodring
arch. Peter Sim Sand
arch. Lars Mortensen
inż. Seweryn Wróblewski – drogi
inż. Damian Figura – konstrukcja
inż. Wojciech Nowak – instalacje sanitarne
inż. Mirosław Kuna – instalacje elektryczne

Uzasadnienie
– Koncepcja zawiera twórcze i śmiałe rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne,
– Pracę charakteryzuje odwagą w kreowaniu nowej przestrzeni publicznej z wykorzystaniem i rozwinięciem potencjału funkcji dworca.
– Praca posiada wysoką jakość i spójność rozwiązań kompozycyjnych, a także dobre rozwiązania komunikacyjne.

Uwagi do pracy:
– Praca zakłada przekroczenie założeń konkursowych poprzez istotne powiększenie powierzchni użytkowej i kubatury budynku dworca,
– Praca zawiera rozwiązania o ryzykownej interpretacji zgodności tych rozwiązań z planem miejscowym.

01-1002-1003-1004-1005-10

06-1007-1008-1009-1010-10


III miejsce i nagroda w wysokości 10.000 PLN dla pracy nr 01
MOKO Marta Frejda, ul. Dworkowa 7/13; 00-784 Warszawa
autorzy:

MOKO MARTA FREJDA  ( MFRMGR Frejda & Gratkowski Architekci, wczesniej Moko Architects ).
arch. Marta Frejda
arch. Michał Gratkowski
arch. Waldemar Nowicki
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
arch. Łukasz Ptak, arch. Monika Forgacz, inż. Aleksandra Dzienniak,arch.  Maria-Alexandra Antal

Uzasadnienie
Koncepcja posiada poprawne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, charakteryzuje się rzetelnym opracowaniem warsztatowym i ciekawym, czytelnym systemem informacji wizualnej.

ModelModelModelModelModel

ModelModelModelModelModel


wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy nr 03
INTRO75 Artur Wiśniewski, ul Naramowicka 217/C/44; 61-611 Poznań
autorzy:
arch. Artur Wiśniewski
arch. Dominika Przybylska-Godniak
inż. Katarzyna Starzecka – konstrukcja
inż. Paweł Daszkiewicz – instalacje elektryczne
inż. Marcin Kaczmarek – instalacje sanitarne
inż. Marek Kruszewski – drogi

POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA


wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy nr 06
Litoborski+Maciniak Biuro Architektoniczne sp. z o.o ul. Wyspiańskiego 10/9; 60-749 Poznań
autorzy:
arch. Piotr Litoborski
arch. Piotr Marciniak
arch. Mirosław Wojcieszak
arch. Jędrzej Pawlaczyk
arch. Marcin Gęzikiewcz
inż. Mariusz Masiota – konstrukcja
inż. Dominik Kowalski – konstrukcja
inż. Marek Kubacki – instalacje saniterne
inż. Janusz Mądry – instalacje saniterne
inż. Kacper Woćko – instalacje sanitarne
inż. Włodzimierz Dąbrowski – instalacje elektryczne
inż. Barbara Markowska – instalacje elektryczne
inż. Sławomir Paśka – instalacje elektryczne
inż. Piotr Nowaczyk – drogi
Print Print 1021_PLANSZE 1021_PLANSZE Print

Print Print Print Print Print


wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy nr 07
Anna Mleczko Architektura, ul. Na Wygwizdowie 4; 32-085 Giebułtów Modlnica
Appetite Studio Anna Stawkowska, ul Porębskiego 50C/32; 80-180 Gdańsk
autorzy:
arch. Anna Mleczko
arch. Anna Stawkowska
arch. Mateusz Minkina

plansza1_styuacja_100x70_100dpi plansza3_podziemie_100x70_100dpi plansza5_parter_100x70_100dpi plansza7_100x70_100dpi plansza9_100x70_100dpi

plansza2_przedpole_100x70_100dpi plansza4_przedpole-wiz_100x70_100dpi plansza6_100x70_100dpi plansza8_100x70_100dpi plansza10_100x70_100dpi


wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy nr 09
Wiesław Michałek „Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA”,ul. Mała Góra 18/164; 30-864 Kraków
autorzy:
dr inż. arch Wiesław Michałek – autor koncepcji architektonicznej
mgr inż. arch. Maciej Wojda – autor koncepcji architektonicznej
mgr inż. arch. Andrzej Lipski – autor koncepcji architektonicznej
Architecte DEA Andrzej Libera – autor koncepcji architektonicznej
stud.arch. Małgorzata Smółka
stud arch. Jaromir Kaim.
mgr inż. Maciej Andrzej Król – konstrukcja
mgr inż. Anna Strzelec – drogi
mgr. inż. Wacław Pietrzyk – instalacje elektryczne
Stanisław Malczyński – instalacje teletechniczne
mgr. inż. Elżbieta Szumny – instalacje sanitarne
mgr. inż. Piotr Tylka – instalacje sanitarne

09_plansza-1 09_plansza-3 09_plansza-5 09_plansza-7 09_plansza-9

09_plansza-2 09_plansza-4 09_plansza-6 09_plansza-8 09_plansza-10


Sekretarz konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Wystawę można oglądać w godzinach 10-13 na dworcu (antresola, wejście przez sekretariat)