Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

BUDOWY CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU.doc

Załączniki A
Załącznik A.0_wzór Jednolitego Europejskiego Dokume ntu Zamówienia JEDZ.doc
Zalaczniki A.1 – A.9.docx

Załączniki B
B.1-Wytyczne_funkcjonalno_przestrzenne.zip 256 kB
B.2-Granica_opracowania_pracy_konkursowej[pdf].zip 477 kB
B.3-Mapa_zasadnicza[dwg].zip 2 MB
B.4-Mapa_topograficzna_srodmiescia_Kielc.zip 17 MB
B.5-Dworzec_z_otoczeniem_ortofotomapa2016r[jpg].zip 17 MB
B.6-Zdjecia_ukosne_rejonu_opracowania_2011r[jpg].zip 24 MB
B.7.1-Opis i rysunki [.pdf] . zip 89 MB
B.7.2-Rzuty_przekroje_elewacje [.dwg] .zip 10 MB
B.7.3-Model Autocad [.dxf] .zip 33 MB
B.7.4-Model SketchUp [.skp] .zip 156 MB
B.7.5-Model 3D Studio [.3ds] .zip 15 MB
B.7.6-Model 3D [.obj] .zip 20 MB
B.7.7-Model IFC [.ifc] .zip 14 MB
B.7.8-Model Archicad [.pla] .zip 1 GB
B.8-Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.zip 27 MB
B.9-Pismo_WUOZ_w_Kielcach.zip 1 MB
B.10-Opracowanie_Grazyny_Schneider-Skalskiej.zip 4 MB
B.11-Opracowanie_M_Iwanskiego_J_Stepien.zip 10 MB
B.12-Artykul_A_Hajdorowicza.zip 1 MB

Załączniki C
ZAŁĄCZNIK C1_WZÓR UMOWY O PRACE PROJEKTOWE.doc
ZAŁĄCZNIK C2_WZÓR UMOWY O NADZÓR AUTORSKI.doc

2016 wrzesień 09

KOMUNIKAT NR 1