Konkurs „Lubianka”

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce, wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach

Ogłoszenie o konkursie .pdf3 MB

Regulamin Konkursu .pdf – 199 kB

Załączniki_nr_1_do_14  – 201 kB
Załączniki_nr_15a_do_15e – 26 MB
– Załącznik_nr_15a  Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.tif
– Załącznik_nr_15b  Mapa ewidencyjna – plik *.dw\g i *.pdf
– Załącznik_nr_15c  Obszar objęty konkursem – plik *.dwg i *.pdf
– Załącznik_nr_15d  Wytyczne projektowe i informacje o terenie – plik *.dwg i *.pdf
– Załącznik_nr_15e  Wzory plansz – plik *.dwg i *.pdf
Załącznik_nr_16  Wypis i wyrys z projektu MPZP. – 4 MB
Załącznik_nr_17  Zdjęcia z obszaru objętego konkursem.
– Zdjęcia_1 – 10 MB,
– Zdjęcia_2 – 438 MB
Załącznik_nr_18  Program funkcjonalno-użytkowy. – 60 kB

2016-08-18 – Ogłoszenie KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZALEWU „LUBIANKA” W STARACHOWICACH

2016-09-05 – Termin składania wniosków o udział w konkursie