Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego

W załączeniu znajdą Państwo ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji  architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową  parkingu podziemnego.

ogłoszenie konkurs wersja 01 09 2014

Pełna treść regulaminu konkursu zostanie opublikowana w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej konkursu:

http://www.um.kielce.pl/konkurs_plac_wolnosci

Konkurs organizowany jest we współpracy z kieleckim oddziałem SARP, sędzią  konkursowym jest m.in. kolega Janusz Janik, przewodniczącym sądu jest v-ce  prezes ZG SARP mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha.