Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich – Komunikat nr _02 – korekta regulaminu

Komunikat nr_02

Informujemy o korekcie zapisu Regulaminu w pkt 13.4

13.4. Punkty będą obliczane według wzoru:

                        P=P1+P2+P3
gdzie:

                        P oznacza sumaryczną ocenę pracy wyrażoną w punktach
P1 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 1.
P2 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 2.
P3 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 3.
Punktacja stosowana w poszczególnych kryteriach : 0 -10 punktów

Treść Regulaminu zawierającego korektę

Sekretarz Konkursu

arch. Grzegorz Król