Konkurs Park Starachowice – wyniki konkursu

W dniu 10.03.2017 r. o godz. 10.00 w UM Starachowice odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i odkodowanie prac konkursowych.

I miejsce:

eM4 Pracownia Architektury Brataniec Marcin Brataniec, Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków

w składzie :
mgr inż. arch. Marcin Brataniec
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
mgr inż. arch. Marek Bystroń
mgr inż. arch. Damian Mierzwa
mgr inż. arch. Maciej Gozdecki

Praca otrzymuje I nagrodę za kompleksową ideę planu parku i powiązań urbanistycznych. Koncepcja prawidłowo określa charakter istniejącego założenia i wydobywa jego ukształtowanie, właściwie wprowadza nowe nasadzenia i kolekcje roślin. Forma i skala projektowanych obiektów architektonicznych umiejętnie wpisuje się w zastany kontekst.

   

Opis projektu 1

Zalecenia do zwycięskiej pracy (I miejsce):

Zaleca się:

– rozpatrzenie zwiększenia dostępności do ogrodów kwiatowych (kolekcji roślin),
– należy przeanalizować możliwość zbliżenia użytkowników do cieków i zbiorników wodnych (ew. placyki, tarasy, itp.),
– należy zapewnić dostępność dla niepełnosprawnych do amfiteatru i pozostałych budynków użyteczności publicznej,
– przeanalizować wielkość zbiorników wodnych,
– przeanalizować układ pomieszczeń zaplecza amfiteatru oraz kierunek dostaw technicznych (dojazd),
– należy przeanalizować kontynuację „ścieżki żelaza” w kierunku Muzeum Przyrody i Techniki.

Pozostali Uczestnicy, którzy złożyli prace konkursowe:

II miejsce:

GXM STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Porębski, Akacjowa 2c/11, 83-110 Tczew

w składzie:
mgr inż. arch. Grzegorz Porębski
mgr inż. arch. Maria Porębska

II nagroda została przyznana za konsekwentną i całościową ideę kształtowania przestrzeni parku m.in. poprzez wprowadzenie jednolitego materiału. Na uwagę zasługują indywidualne i ciekawe rozwiązania elementów małej architektury parkowej.

Opis projektu 4

III miejsce:

KBR Pracownia Projektowa Katarzyna Bernaciak-Rupart, Stalowa 7, 27-200 Starachowice

w składzie:
mgr inż. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart
mgr inż. arch. Irmina Niewczas

III nagroda została przyznana za wnikliwą koncepcje rozwiązań ogrodów tematycznych. Zastrzeżenia sądu konkursowego budzi zbytni formalizm rozwiązań przestrzennych i architektonicznych.

Opis projektu 3

 

02 – TERA GROUP Pracownia Architektoniczna, ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce

   

Opis projektu

2.2 2.3 2.4 2.1

05 – Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut sp. j., ul. Śnieżyńskiego 1, 20-706 Lublin

Opis projektu 5

06 – mgr inż. arch. Paweł Skóra , ul. Pod Reglami 2/47, 85-792 Bydgoszcz

Opis projektu 6

07 – Praca wspólna:
– mgr inż. arch. Zdzisław Bałabański, ul. Solankowa 6/4, 88-100 Inowrocław
– inż. arch. Kacper Kępiński, os. Krakowiaków 20/25, 31-963 Kraków
– inż. arch. Natalia Raczkowska, ul. Świt 14/17, 60-375 Poznań

Opis projektu 7