Konkurs – rynek w Jędrzejowie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII – wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)


KOMUNIKAT NR 1
Odpowiedzi na pytania w sprawie ogłoszonego konkursu na przebudowę Rynku w Jędrzejowie:

Pytanie 1:
Uprzejmie proszę o informację czy oprócz uprawnień architektonicznych bez ograniczeń, są wymagane na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, osoby z uprawnieniami branżowymi takimi jak: konstrukcyjna, drogowa, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych?

Odpowiedź 1:
Tak. Na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z poz. 8.2.2 lit. b i c Regulaminu oraz wzorem załącznika Nr 4. W załączniku Nr 4 należy wymienić również obowiązkowo osoby należące do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej, drogowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz numery ich uprawnień.

 

KOMUNIKAT NR 2

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Przywrócenia historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego” (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie).

Sąd Konkursowy informuje, że  zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

 1. PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY, ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków
 2. Jan Waszczak Transport Drogowy, ul. 1 Maja 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 3. KAPS ARCHITEKCI KORNELUK PARYSEK SŁOWIK Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41/47, 01-503 Warszawa
 4. PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC Marcin Brataniec ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków
 5. ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 84/5, 30-023 Kraków
 6. PRACOWNIA ARCHITEKTURY „FORMA” Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 19 Blachownia
 7. STUDIUM Sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
 8. STUDIO R Autorska Pracownia Architektoniczna, Roland Kwaśny, ul. Górzysta 27, 80-283 Gdańsk
 9. ALTER POLIS Gdańska Pracownia Urbanistyczna Sp. z o.o., ul. Małachowskiego 8/2, 80-262 Gdańsk
 10. INARKO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne A. DUDA & H. ZUBEL, ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice
 11. ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 m. 59, 95-200 Pabianice
 12. Dariusz Malinowski, ul. Guzowatka 44, 05-252 Dąbrówka
 13. MARKA Pracownia Architektoniczna s.c. J. Gąsiorowski, T. Kozłowski, ul. Pusta 3/U3, 24-100 Puławy
 14. Szymon Filipowski „Filipowski”, ul. Kaspra Żelechowskiego 4 lok. 34, 30-124 Kraków
 15. BIURO ARCHITEKTONICZNE „LIMBA“ S.C. Anna i Juliusz Husarscy, ul. Żywiczna 10, 30-251 Kraków
 16. PUDA ARCHITEKCI Stanisław Puda, ul. Szymanowskiego 5/2, 45-793 Opole
 17. ARSIS ATELIER PROJEKTOWE Agnieszka Kaczmarska, Pl. Wolności 3/8, 40-078 Katowice          2. FINM Karol Sabalczyk, ul. Dyrekcyjna 10/3a, 40-013 Katowice
 18. Pracownia Projektowa J.P. Woźny, ul. Kalinowa 33, 60-175 Poznań
 19. Pracownia Architektury „ARCHITEC” Jacek Hajkowski, ul. Ziemiańska 49, 43-100 Tychy
 20. Pracownia Architektoniczna IN IWO NOWOSIELSKI, ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów
 21. KLM ARCHITEKTURA Krzysztof Lipski, ul. 11 Listopada 17a, 28-300 Jędrzejów
 22. RYZALIT – ARCHITEKTURA I PSYCHOLOGIA Paweł Rybak, ul. Karczemnego 40, 26-600 Radom
 23. W.WERSO Jakub Cieslik, ul. Parkowa 2, 42-125 Kamyk, tel. 502 327 654
 24. CZEGEKO Sp. z o.o., Pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków
 25. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „EKO-DOM” Zbigniew Wojciechowski, ul. Chabrowa 114, 25-224 Kielc
 26. Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
 27. IL SENSO Iwona Czapka, ul. Wałowa 12, 22-400 Zamość
 28. PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO- BUDOWLANA Leszek Gałczewski, ul. Szansa 14, 28-300 Jędrzejów
 29. Studio Architektury Andrzej Bonarski, ul. 11 Listopada 86, Jędrzejów
 30. A1 STUDIO Tomasz Walaszczyk, ul. Leszczyńska 4/35, 00-339 Warszawa
 31. PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI, ul. Ostroga 2/1 60-349 Poznań
 32. Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 19/Lu1, 30-313 Kraków
 33. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW Architekt Barbara Średniawa, ul. Nowa 21/8, 41-908 Bytom
 34. Krzysztof Stetkiewicz „ARCHIKS”, ul. Leszczyńska 7, 32-600 Oświęcim
 35. STUDIO PZ Paweł Zaremba, ul. Mickiewicza 2, 70-384 Szczecin
 36. FIRMA „TU” Tomasz Ulman, ul. Ofiar Katynia 1, 42-310 Żarki
 37. Małeccy Biuro Projektowe – Wojciech Małecki, ul. PCK 6/12, 40-057 Katowice
 38. Marcin Ustupski-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, 334-500 Zakopane, Krystian Krawczyk ul. 29 Listopada 72A, 22-600 Tomaszów Lubelski
 39. FRUTORAMA ul. Szpitalna 34, 31 – 024 Kraków

KOMUNIKAT NR 3

Sąd Konkursowy informuje, że w dniu 14.07.2015 r. na skutek odwołania został rozpatrzony pozytywnie wniosek o udział w konkursie uczestnika pn: PZPH FRUTORAMA ul. Szpitalna 34, 31 – 024 Kraków.

KOMUNIKAT NR 4

Odpowiedzi na pytania:

PYTANIE 1: Czy schemat komunikacji przyjęty w studium należy przyjąć jako obowiązujący, czy można zaproponować rozwiązanie alternatywne?

ODPOWIEDŹ 1: Przyjęty w warunkach konkursu schemat komunikacji w obrębie rynku, co do zasady, jest obowiązujący, może być modyfikowany w zakresie geometrii jezdni, układu miejsc postojowych, rozwiązania skrzyżowań.

PYTANIE 2: Czy organizator dopuszcza przebudowę domu towarowego wykraczającą poza zmianę elewacji?

Jaki jest dopuszczalny zakres przebudowy Domu Handlowego? (tylko elewacje, czy możliwa jest zmiana rzutów obiektu?)

ODPOWIEDŹ 2: Celem zamawiającego jest uzyskanie wytycznych przebudowy elewacji, w tym zwieńczenia budynku dachami. Przebudowa funkcji obiektu jest przedwczesna. Oczywiście dopuszcza się pokazanie propozycji przebudowy całego budynku.

 PYTANIE 3: Jaka jest szacunkowa ilość posiadanej przez Miasto kostki granitowej?

ODPOWIEDŹ 3: Ilość kostki granitowej nie jest limitowana (sukcesywnie są rozbierane stare nawierzchnie.

PYTANIE 4: Czy wyklucza się budowę jakichkolwiek obiektów kubaturowych na rynku? (poza drobnymi formami)?

ODPOWIEDŹ 4: Tak, wyklucza się budowę obiektów kubaturowych na płycie Rynku (poza drobnymi formami).

PYTANIE 5: Czy Zamawiający dysponuje mapą zasadniczą uzupełnioną o naniesione krawężniki ulic i chodników oraz drzew; czy jest możliwe otrzymać mapę zasadniczą z sieciami zaznaczonymi stosowanymi w zasobach geodezyjnych kolorami?

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający nie dysponuje dokładniejszą mapą zasadniczą. W wersji elektronicznej .dwg załącznik Nr 2G należy ustawić kolory obiektów „jak warstwa”, aby uzyskać zróżnicowanie kolorów sieci.

PYTANIE 6: Czy dostępne są informacje na temat stanu technicznego istniejących sieci podziemnego uzbrojenia oraz potrzeb w zakresie ich rozbudowy lub przebudowy przed podjęciem robót związanych z nawierzchniami?

ODPOWIEDŹ 6: Należy założyć w fazie koncepcji wymianę uzbrojenia technicznego bez zakładania ich rozbudowy.

PYTANIE 7: W jaki sposób Zamawiający jest w stanie sprawdzić warunek zmieszczenia kosztów inwestycji w kwocie 12 mln zł brutto? Czy uczestnicy powinni dołączyć wyliczenia wstępnych kosztów inwestycji?

ODPOWIEDŹ 7: Koszt realizacji inwestycji jest przyjęty wskaźnikowo i odpowiada uśrednionym kosztom porównywalnych realizacji w ostatnich latach w regionie. W pkt 11.5 Regulaminu określono: „Należy przewidzieć podział kosztów na poszczególne zadania i elementy składowe realizacji”.

PYTANIE 8: Czy Zamawiający dysponuje projektem prac archeologicznych dla obszaru ratusza średniowiecznego? Czy jest w posiadaniu jakiekolwiek dodatkowych informacji na temat pozostałości ratusza lub innych budowli na rynku?

ODPOWIEDŹ 8: Zakres prac archeologicznych w obrębie ratusza należy wyznaczyć orientacyjnie. Oprócz załączonych w warunkach materiałów zamawiający nie posiada danych na temat ratusza. 

PYTANIE 9: 1.W jakim stopniu zachowane są relikty dawnego ratusza?

PYTANIE 10:  Czy ratusz był podpiwniczony i w jakim stopniu zachowane są piwnice?

PYTANIE 11:  Czy zamawiający planuje wykorzystać pomieszczenia piwnic?

ODPOWIEDŹ 9, 10 i 11: Nie były robione żadne badania archeologiczne w tym zakresie, brak precyzyjnie określonego miejsca położenia. Nie planuje się wykorzystania ewentualnych piwnic.

PYTANIE 12: Czy badania archeologiczne stanowią odrębne wynagrodzenie wykonawcy? Czy stanowią odrębny zakres umowy i wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ 12: Badania archeologiczne należy uwzględnić jako element zadania inwestycyjnego. Zamawiający wykona wyprzedzające badania bezinwazyjne przed przystąpieniem do projektu realizacyjnego. Koszt badań archeologicznych należy szacować na ok. 500 000 tys. brutto.

PYTANIE 13: Czy zamawiający dysponuje modelem 3d terenu lub budynków?

ODPOWIEDŹ 13: Zamawiający nie dysponuje modelem 3D terenu i budynków. Panoramiczne widoki z poziomu ulicy dostępne są na „Google Street View”.

PYTANIE 14: Czy zamawiający precyzuje preferencje wykorzystania reliktów dawnego ratusza? (oznaczenie w posadzce, wykorzystanie piwnic, jeżeli takie istnieją)?

ODPOWIEDŹ 14: Warunki konkursu wskazują jako pożądane wyeksponowanie reliktów ratusza (do uściślenia w fazie realizacyjnej projektu).

PYTANIE 15: Czy Zamawiający ustala minimalną stawkę procentową za wykonanie dokumentacji wielobranżowej będącej 1. nagrodą w konkursie?

ODPOWIEDŹ 15: W pkt 18.4. Regulaminu konkursu określono koszt opracowania dokumentacji do 5% kosztów inwestycji.

PYTANIE 16: Czy w Zespole Sądu Konkursowego będzie zasiadał przedstawiciel Konserwatora?

ODPOWIEDŹ 16: W składzie Sądu konkursowego nie będzie przedstawiciela konserwatora.

 


Numer ogłoszenia: 76919 – 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

Link do strony Zamawiającego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie,

tel. 41 3861010, faks 41 3861267.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji

urbanistyczno – architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII – wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie).

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe

obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy rynku w Jędrzejowie – Przywrócenie historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie).

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów RP oraz podmioty, które będą dysponowały osobą (osobami) posiadającymi takie uprawnienia.

2. Uprawnionymi, o których mowa w powyższym ust. 1 są osoby: a) posiadające uprawnienia o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 oraz konkursie 2014 r. poz. 768), b) posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy Prawo budowlane.

3. Za równoważne do posiadania uprawnień, o których mowa w powyższym ust. 2 uznaje się nabycie, w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia konkursie Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy konkursie Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w powyższym ust. 2 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji konkursie uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie Ustawy konkursie dnia 18 marca 2008 r. konkursie zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. konkursie. Nr 63, poz. 394 z późniejszymi zmianami).

4. Uczestnicy konkursu muszą spełniać wymagania określone w art. 22 i nie podlegać wykluczeniu w konkursie, oraz ubiegania się w konkursie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom regulaminu konkursu.

5. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być: – członkowie sądu konkursowego, – osoby biorące udział w opracowaniu warunków konkursu, – osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz organizacyjny konkursu, – osoby wykonujące czynności związane konkursie przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, konkursie także będące konkursie takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2), pkt3), pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, – osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone oraz zobowiązuje się, że jeśli złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu zostanie przez Sąd Konkursowy i Zamawiającego uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, przystąpi do negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania projektu inwestycji. Opracowanie będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę a jego ostateczny zakres i terminy zostaną sprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu.

8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

9. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym czestnikiem konkursu.

10. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez Organizatora konkurs do złożenia prac konkursowych.

11. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

12. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową. zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.

13. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie.

14. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika jest osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem Konkursu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe – 50

2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 35

3. Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji

oraz koszty eksploatacyjne – 15

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 30.09.2015, godzina 20:00.

Miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów pok. 39,

www.jedrzejow.eobip.pl Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

kielce.sarp.org.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 26.06.2015, godzina 14:00.

Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 30.09.2015 r., godz. 20:00.

Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I Nagroda – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych

00/100), zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego

opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo

– kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. II Nagroda – 15 000,00 zł (słownie:

piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wyróżnienie – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych

00/100). Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one

będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami..

Pliki do pobrania:

( Regulamin_Konkurs_Rynek_Jedrzejow_26.05.2015.doc 1429 kB )

( 1.T.-_Opracowanie_historyczne_.doc 1974,5 kB )

( 1G__2G.zip 11823,8 kB )

( 3G__4G.zip 9442,1 kB )

( 5G.zip 5433,9 kB )

 ( 6G_1.zip 20156,7 kB )

 ( 6G_2.zip 23315,1 kB )

 ( 6G_3.zip 18433,4 kB )

 ( 7G.zip 14329,5 kB )

 ( 8.G_cz1.zip 25807,6 kB )

( 9G_1.zip 23085,1 kB )

( 9G_2.zip 16419 kB )

 ( 9G_III.zip 20608,1 kB )

( 9G_IV.zip 16010,1 kB )

 ( 10G__11G.zip 22361,4 kB )