Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 6 – Sprostowanie oczywistych pomyłek w Regulaminie

KOMUNIKAT NR 6

Sprostowanie oczywistych pomyłek w Regulaminie.

Załącznik nr 13- pkt.1


W zdaniu
„ Należy założyć wykonanie badań architektonicznych w obrębie oficyny zachodniej” należy dodać „oraz korpusu głównego”.

Załącznik nr 14 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

  • Pomieszczenia techniczne ogólne
    Pomieszczenie istniejącego kotła o wielkości ok. 600 kW lub 2 pomieszczenia (kotłownia gazowa na gaz ziemny)
    na najwyższych kondygnacjach.
    (
    Zamawiający posiada warunki na dostawę gazu ziemnego w wymaganej ilości).

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka