ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE.

W dniu 27.12. 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej rewitalizacji terenu wokół zalewu w Strawczynie.

I Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 10.000,- zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 01.

ARB – DOMINIK BUDYN, ul. Felicjanek 8/11, 31-104 Kraków

Uzasadnienie: I nagrodę przyznano za konsekwentne rozwiązanie zagospodarowania otoczenia zbiornika odpowiadające w najwyższym stopniu wymaganiom stawianym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu warunków programowych oraz ograniczeń kosztowych. Praca charakteryzuje się dużą dyscypliną w poszukiwaniu formy oraz dużą logiką przyjętych rozwiązań.

Autorzy projektu: arch. Dominik Budyn i arch. Dominika Dacka


II Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 5.000,- zł brutto, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 03.

ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22, 95-200 Pabianice

Uzasadnienie: II nagrodę przyznano za właściwe spełnienie wymogów konkursu. Przyjęte rozwiązania porządkują przestrzeń wokół zbiornika. Zaproponowane rozwiązania elementów kubaturowych i infrastruktury są spójne z krajobrazem, podporządkowane ukształtowaniu terenu, przyjętej funkcji i komunikacji. Liniowy oparty o oś kompozycyjną modułowy układ pomieszczeń kubaturowych i funkcji umożliwia dowolny, elastyczny, zmienny w czasie ich układ. Linowa oś kompozycji scala oraz stanowi centrum (dominantę) pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Praca atrakcyjna pod względem analizy ekonomicznej.

Autorzy projektu: Arch. Rafał Sokołowski


III Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 3.000,- zł brutto, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 08.

Arch. Tomasz Małachowicz, Pracownia Projektowa Architektury i Wnętrz Katarzyna Krejczy – Myślicka, ul. Batalionów Chłopskich 41/38, 70-764 Szczecin, Ul. Maciejkowa 54, 71-784 Szczecin.

Uzasadnienie: III nagrodę przyznano za ciekawe rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne spełniające zapisy regulaminu konkursu. Koncepcja ta jest prawidłowa pod względem przyjętych rozwiązań przestrzennych. Koncepcja zawiera ciekawe rozwiązania ciągów komunikacyjnych wpływających na zmiękczenie dotychczasowego technicznego charakteru zbiornika.

Autorzy projektu: arch. Tomasz Małachowicz i arch. Katarzyna Krejczy-Myślicka


Pozostałe Prace:

Praca Nr 02

Kaplusjeden mgr inż. arch. Artur Klimczak, ul.Rybnicka 12F/1C, 52-016 Wrocław

Autorzy projektu: arch. Artur Klimczak i arch. kraj. Anna Klimczak


Praca Nr 04

RE:PLAN Anna Sawicka, ul. Paganiniego 9/255, 20-850 Lublin

Autorzy projektu: arch. Natalia Przesmycka, arch. Anna Sawicka, arch. Magdalena Lewandowska.


Praca Nr 05

Pracownia Architektury Witold Sienkiel, os. Młodych 17/30, 34-300 Żywiec

Autorzy projektu: arch. Witold Sienkiel.


Praca Nr 06

Marta Matynia

Autorzy projektu: arch. Marta Matynia, arch. Anna Patrycja Kiczak, arch.Zuzanna Banaś, arch. Paweł Gałeczka.


Praca Nr 07

Biuro Studiów i Projektów Architekt Barbara Średniawa, ul. Nowa 21/8, 41-908 Bytom

Autorzy projektu: arch. Barbara Średniawa i arch. Piotr Średniawa