Wystawa i dyskusja pokonkursowa!

Zapraszamy na wystawę pokonkursową prac nadesłanych na Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej!

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszego projektu budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej, najlepszych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zabudowy i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi.

Otwarcie wystawy: 13 listopada 2023 r., godzina 12:00

Miejsce: Koneckie Centrum Kultury ul. Partyzantów 9, Końskie

Wystawa potrwa do 17 listopada 2023 r.

Program otwarcia wystawy:

12:00 – Powitanie uczestników wystawy – Krzysztof Obratański, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

12:10 – Omówienie przebiegu konkursu oraz prezentacja zwycięskiej pracy konkursowej – dr inż. arch. Wojciech Gwizdak, Sekretarz Organizacyjny Konkursu

12:30 – Dyskusja pokonkursowa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy, gdzie będą mieli Państwo okazję zapoznać się z różnorodnymi koncepcjami. To doskonała okazja do zobaczenia, jakie wizje mają twórcy dla przyszłego Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich.

Będzie można wziąć udział w ocenie i dyskusji na temat tych fascynujących projektów, które będą miały wpływ na przyszłość i rozwój miasta Końskie