Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SARP o. Kielce

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

               W związku z zakończeniem kadencji Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kielce ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie sięw dniu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Architektów RP, przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach.

               Walne Zebranie ma na celu podsumowanie czteroletniej kadencji Zarządu, ale również wyznaczenie kierunku działań na najbliższe lata. Podczas Walnego Zebrania zostanie omówiony zakres prac Zarządu w minionym okresie, a także przeprowadzone będą wybory nowego Prezesa, członków Zarządu, władz statutowych, sędziów konkursowych*.

*UWAGA! Rejestracja wszystkich chętnych kandydatów na sędziów konkursowych SARP w nowej kadencji, odbywa się poprzez rejestrację na stronie: https://www.architektsarp.pl/

Rejestracji należy dokonać najpóźniej na dwa dni przed terminem planowanego Walnego Zebrania tj. do dnia 18 marca 2024 r.

W trakcie Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisania kandydatów do listy poza osobami, które zarejestrowały się w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w Zebraniu, jak również do aktywnego włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu!

Bardzo proszę o mailowe: kielce@sarp.org.pl potwierdzenie udziału do dnia 15 marca br.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes SARP o. Kielce

Arch. Janusz Janik