Zgłoszenia do Nagrody Roku SARP 2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 7 marca 2014 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2013 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2013 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2013.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci ? autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone:

Nazwa i adres zgłaszającego.

Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi

Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi,

Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi,

Opis źródeł finansowania (publiczne ? prywatne),

Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4

Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4

Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi,

rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF – sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Dział Wydawnictw i Promocji Architektury,

Zarząd Główny SARP

ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,

e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl lub redakcja@sarp.org.pl.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl

W związku z objęciem przez Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego – Honorowego Patronatu nad konkursem Nagroda Roku SARP, ogłoszenie wyników za obiekty oddane do użytku w 2012 i 2013 roku, odbędzie się wyjątkowo razem, w maju 2014 roku, o czym będziemy na bieżąco informować.