II edycja konkursu Archi +

17 marca 2017 rozpoczęła się druga edycja konkursu ARCHI+. Podczas rozstrzygnięcia zostaną wybrane  najlepsze inwestycje w regionie Świętokrzyskiem. Organizatorem konkursu jest SARP oddział w Kielcach przy współudziale Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje oraz Towarzystwa Przyjaciół Kielc.
O tytuł najlepszej architektury w województwie można ubiegać się w pięciu kategoriach:

  • budynek użyteczności publicznej
  • budynek handlowo-usługowy
  • budynek wielorodzinny
  • budynek jednorodzinny
  • przestrzeń publiczna.

Inwestycje zrealizowane w latach 2015 oraz 2016 mogą zgłaszać autorzy projektów, inwestorzy, Burmistrzowie, Prezydenci gmin i miast, Starostowie oraz organizacje i stowarzyszenia zawodowe zainteresowane problematyką budownictwa, a także uczelnie akademickie.
Zgłoszenia należy składać do 7 kwietnia 2017 na adres email plebiscytarchiplus@gmail.com lub pocztą na adres:

Gazeta Wyborcza o. Kielce, Rynek 16 – skr. Poczt. 96, 25-303 Kielce z dopiskiem „ARCHI + ”

Regulamin konkursu


Wśród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursowa w każdej kategorii wyłoni prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Lista plebiscytowa ukaże się 21 kwietnia 2017 na stronie internetowej www.kielce.gazeta.pl. Do dnia 5 maja 2017 można w głosowaniu internetowym oddawać głosy na realizacje w poszczególnych kategoriach, przy czym każdy głosujący może oddać tylko jeden głos w danej kategorii.
Na przestrzeni minionych dwóch lat w naszym regionie zauważono znaczącą poprawę jakości architektury. Konkurs ARCHI+ pozwoli nam na zaprezentowanie wyróżniających się dzieł architektonicznych oraz na ich promocję.
Konkurs zakończy się 19 maja 2017 uroczystą galą wręczenia nagród połączoną z wystawą prac konkursowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *