Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 3


Kielce, dnia 19.10.2016 r.

Do Uczestników konkursu

Dotyczy:

Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów”

  1. Informacja o Uczestnikach konkursu dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszonych do składania prac konkursowych

W imieniu Zamawiającego przedstawiam listę Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu, którzy zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) cyt. dalej: Pzp zostali dopuszczeni do udziału w konkursie oraz zaproszeni do złożenia pracy konkursowej.

l.p.

Nazwa uczestnika

Adres uczestnika

1

COSMOS Alternatywa Architektoniczna Michał Ciuła

Falniów 86, 32-200 Miechów

2

ArchiQuest Michał Jędrzejewski

os. Teatralne 7/18, 31-945 Kraków

3

Tera Group Pracownia Architektoniczna

ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce

4

BXB Studio Architekt Bogusław Barnaś

ul. Ślusarska 3/14, 30-701 Kraków

5

Grafit Architekci Sp z o.o. Sp.k.

ul. Filtrowa 67d lok. 113, 02-055 Warszawa

6

INTRO 75 Artur Wiśńiewski

ul. Naramowicka 217/C/44, 61-611 Poznań

7

P.A. NOVA S.A.

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice

8

Tektura Michał Kozielewski

Al. Ujazdowskie 22/1, 00-478 Warszawa

9

Firma Projektowa Akcent Sp z o.o.

ul. Gąsiennicowa 10, 04-521 Warszawa

10

Mrzewa Architekci Robert Mrzewa

ul. Żeromskiego 61 lok. 12, 90-625 Łódź

11

Wiesław Michałek „Studio projektowania i wzornictwa NARADA”

ul. Mała Góra 18/164, 30-864 Kraków

12

APA Czech, Duliński, Wróbel Agencja Projektowa „Architektura” Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 3/2, 31-148 Kraków

13

Goldman & White Line Architects Sp z o.o. Sp.k.

ul. Dolna Wilda 26/36, 61-552 Poznań

14

Perspektywa Grzegorz Król

Niestachów 244d, 26-021 Daleszyce

15

Wniosek wspólny:
1. Mleczko Architektura Anna Mleczko,
2. Appetite Studio Anna Stawkowska


1. ul. Na wygwizdowie 4, 32-085 Giebułtów
2. ul. K. Porębskiego 50c/32, 80-180 Gdańsk

16

Litoborski+Marciniak Biuro Architektonoczne sp z o.o.

ul. Wyspiańskiego 10/9, 60-749 Poznań

17

HITECH Sp.j.

ul. Hilarego Mali 16, 25-630 Kielce

18

Bojarowicz Kamiński S.C.

ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce

19

Wniosek wspólny:
1. Paulina Adamczyk
2. Gotlieb Paludan Architekcts


1. Zabrska 11/8, 40-083 Katowice
2. Kalverbod Brydgge 30, 1560 Kopenhaga, Dania

20

Wniosek wspólny:
1. Dominika Janicka,
2. Igor Grabiwoda,
3. Anna Jankowska

1. ul. Równa 18/5, 25-009 Kielce
2. ul. Dębowa 33, Bilcza
3. ul. Temidy 4a, Gdynia

21

MOKO Marta Frejda

ul. Dworkowa 7/13, 00-784 Warszawa

22

ARCHIT-Studio Święciński Architekci Zbigniew Święciński

ul. Niepodległości 44, 38-400 Krosno

  1. Informacja o Uczestnikach konkursu wykluczonych z postępowania

W imieniu Zamawiającego informuję, iż nw. Uczestnicy konkursu nie spełnili wymagań określonych w Regulaminie konkursu, zatem stosownie do art. 120 ust. 2 Pzp, podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, jako Uczestnik konkursu, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

l.p.

Nazwa uczestnika

Adres uczestnika

1

ArchiMental s.c. Jerzy Ciba, Janusz Ochota

ul. Orląt Lwowskich 7A/12, 41-902 Bytom

2

Studio BB Architekci Tomasz Bradecki

ul. Funka 10, 44-105 Gliwice

3

KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c.

ul. Jana Sobieskiego 5/10, 31-136 Kraków

4

m-a-k-u Marcin Kurdziel

Amerbachstrasse 15, 4057 Bazylea, Szwajcaria

5

PAS Projekt Sp z o.o.

ul. Platanowa 5, 05-830 Nadarzyn

6

Studio PZ Paweł Zaremba

ul. Mickiewicza 2, 71-384 Szczecin

7

Pracownia Architektoniczna
FormaT Robert Tarczyński

ul. Wojska Polskiego 9/19, 25-364 Kielce

8

Ewelina Gdak
GDAK STUDIO

ul. Ogrodowa 1, 26-052 Nowiny

9

MS86A Maciej Sokolnicki Architekt

ul. Żegockiego 12, 62-400 Wolsztyn

10

Analog Piotr Śmierzewski

ul. Zwycięstwa 137, 75-604 Koszalin

11

Farshid Moussavi Architecture Ltd.

66 Warwick Square
SW1V 2AP London, United Kingdom

12

Grupa Bio3 s.c. K. Koryzno K. Tomczak

ul. Bema 11/7, 81-386 Gdynia

Up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *