Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Kielce. Konkurs organizowany jest przy współpracy z SARP o.Kielce

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.”

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik 2 – Karta identyfikacyjna

Załącznik 3 – Oświadczenie Nr 1

Załącznik 4 – Oświadczenie Nr 2

Załącznik 5 – Oświadczenie Nr 3

Załącznik 6 – Oświadczenie Nr 4

Załącznik 7 – Pełnomocnictwo

Załącznik 7a – Pełnomocnictwo

Załącznik 8 – Wykaz osób (zespołu projektowego)   

Załącznik 9 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik 10 –  Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy pzp

Załącznik 11 – Informacja określająca koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik 12 – Informacja cenowa

Załącznik 13 – Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Załącznik 14 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik 15 – Pomiary wysokościowe

Załącznik 16 – Zagospodarowanie terenu zrealizowane

Załącznik 17 – Istotne postanowienia umowy na wyk dokumentacji projektowej

Załącznik 18 –  Istotne postanowienia umowy o pełnienie nadzoru autorskiego    

Załącznik 19 – Wytyczne do opracowania pełnobranżowej dok proj-koszt

Załącznik 20 – Mapa własnościowa terenu i wypis z rejestru gruntów

Załącznik 21 – Inwentaryzacja istniejących budynków oraz muru z wieżą

Załącznik 22 – Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana  budynku oraz muru z wieżą

Załącznik 23 – Ekspertyza mykologiczno – budowlana

Załącznik 24 – Wytyczne programowo – funkcjonalne (technologiczne)

Załącznik 25 – Kopia mapy zasadniczej

Załącznik 26 – Wstępne rozpoznanie architektoniczno – historyczne

 

Link do strony Organizatora —–>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *