KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE O SALĘ TANECZNĄ

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Domu Kultury we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowej 19.
Serdecznie zapraszamy!

 

SARP o.Kielce ogłasza:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY DOMU
KULTURY WE WŁOSZCZOWIE O SALĘ TANECZNĄ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU.

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników – zgodnie z warunkami

Regulaminu Konkursu – koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, jako twórczej pracy projektowej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami – do godz. 14.00 dnia 06.11.2017r.

Regulamin konkursu Włoszczowa

Załączniki

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Nie jesteśmy w stanie znaleźć terminu składania wniosków o uczestnictwo. Czy możemy prosić o podanie terminu wraz z godziną?

Odpowiedź: Z uwagi na wielkość inwestycji Organizator odstąpił od etapu kwalifikacji uczestników. Do złożonej pracy konkursowej należy dołączyć wymagane oświadczenia zgodnie z zapisami regulaminu.

Pytanie 2: Jaką minimalną wysokość w świetle powinna mieć sala taneczna

Odpowiedź: Wysokość sali tanecznej zostawia się do decyzji autora projektu. Minimalna wysokość wynika z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Pytanie 3: Co oznacza zakreskowany prostokąt na wzorze plansz – plansza 1 – czy w tym polu ma się znaleźć jakiś konkretny rysunek?

Odpowiedź: Prostokąt obrysowany linią przerywaną na planszy nr 1 sugeruje umieszczenie w tym miejscu koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1:500. Lokalizacja ta nie jest obligatoryjna.

Pytanie 4: Czy dysponują Państwo inwentaryzacją dendrologiczną terenu wokół budynku i czy mogą ją Państwo udostępnić? Informacja na temat istniejącej zieleni (drzewa i krzewy) jest konieczna dla zrobienia projektu zagospodarowania terenu?

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją dendrologiczną. Teren inwestycji jest ogólnodostępny i decyzje nt. kształtowania zieleni pozostawia się autorowi projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *