Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 15 – ogłoszenie wyników

KOMUNIKAT NR 15

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ZABYTKOWEGO OBIEKTU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH (REMONT, KONSERWACJA, MODERNIZACJA).

W dniu 10 lipca 2017 r. Sąd Konkursowy w pełnym składzie na posiedzeniu w Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ocenił 12 nadesłanych prac i przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:


I nagroda 50 000 zł i skierowanie do realizacji pracy o liczbie rozpoznawczej 000117 uczestnikowi:

WXCA Sp. z o.o. ul. Bracka 18, lok. 62, 00-028 Warszawa

Zespół projektowy w składzie:

– Szczepan Wroński
– Małgorzata Dembowska
– Krzysztof Moskała
– Piotr Kozłowski (Pracownia akustyczna)
– Karolina Chorąży-Ściana ( Pracownia akustyczna)

Pracę nagrodzono za:

I nagrodę przyznano za najbardziej atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne w zakresie funkcji oraz uzyskanych efektów przestrzennych z zachowaniem wytycznych konserwatorskich co do utrzymania klimatu teatru historycznego. Na szczególne podkreślenie zasługują bardzo dobre rozwiązania funkcjonalne, w tym strefy wejściowej, jej powiązanie z nową – małą sceną. Scena plenerowa na podwórzu daje szansę wykreowania nowej jakości przestrzeni teatralnej.


II nagroda 25 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 179180 uczestnikowi:

Patrycja Okuljar-Sowa, Dipl. Arch. MAS ETH, Müllerstrasse 44, 8004 Zurich, Szwajcaria;

M-OST mgr inz.arch. Malgorzata Zmyslowska, Kopenhagenerstr. 14 10437 Berlin, Niemcy

Zespół projektowy w składzie:

– Patrycja Okuljar-Sowa
– Małgorzata Zmysłowska

Współpraca autorska:
– Pamela Krzyszczak
– Daniel Zieliński
– Maciej Czeredys
– Paweł Dobrowolski
– Konrad Szpindler
– Hubert Holewik Konsultacje akustyczne:
– Ewa Więckowska-Kosmala
Technologia teatru:
– Zbigniew Kośka
Konsultacje branżowe:
Konstrukcja: Sławomir Szymkiewicz
Instalacje elektryczne: Piotr Kuchniak
Instalacje wentylacji, sanitarne, gazowe, wod-kan: Piotr Ćwiek, Jakub Badura
Telekomunikacja: Jerzy Matyja

Pracę nagrodzono za:

II nagrodę przyznano za atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne w zakresie funkcji oraz uzyskanych efektów przestrzennych z zachowaniem wytycznych konserwatorskich co do utrzymania klimatu teatru historycznego.
Szczególnie należy podkreślić bardzo dobre rozwiązanie małej sali kameralnej w relacji do podwórka i przestrzeni recepcyjnych holi wejściowych. interesujące jest włączenie przestrzeni podwórka i tarasów w obszar przestrzeni sceniczno – teatralnych. Wątpliwości budzi brak odpowiednich powiązań komunikacyjnych poszczególnych funkcji.


III nagroda 15 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 647238 uczestnikowi:

PORT – Józef Franczok.

VANCZOK – Pracownia i Studio Architektury, ul. Szczeszyńskiego 12a, 45-570 Opole

Zespół projektowy w składzie:

– Antoni Domicz
– Józef Franczok
– Marcin Kolonus
– Marta Opalińska
– Michał Czeszejko-Sochacki
– Mateusz Mikołajów
– Daria Słonina

Pracę nagrodzono za:

III nagrodę przyznano za właściwą odpowiedź na założenie niezależnego funkcjonowania dwóch scen – sceny dużej pozostawionej w istniejącym miejscu i sceny małej przewidzianej na dziedzińcu. Interesujące jest, kontrastowe dla historycznej zabudowy, wprowadzenie nowej kubatury małej sceny we współczesnej formie – adekwatnej do nowoczesnych tendencji w technologii teatralnej, a właściwe umiarkowane nowe podpiwniczenie – bo urealniające technicznie i ekonomicznie planowaną inwestycję. Wątpliwości wzbudziły skromne rozmiary kubika tej sceny oraz techniczne możliwości powiązania jej ze sceną plenerową. Niewłaściwe z punktu widzenia odbioru pierzei wydaje się też przewymiarowanie (niezdefiniowanej materiałowo) wieży scenicznej, wypuszczonej powyżej 4m ponad istniejącą kalenicę budynku głównego.


Wyróżnienie równorzędne 5 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 106804 uczestnikowi:

IFA Innowacyjna Firma Architektoniczna Kamil Domachowski ul. Gospody 19a, 80-344 Gdańsk

Zespół projektowy w składzie:
– Kamil Domachowski
– Maciej Busch
– Piotr Dowgiałło Współpraca:
– Jakub Brzuchański
– Adrianna Jemioł
– Karolina Karczewska
– Karolina Wood

Pracę wyróżniono za:

Wyróżnienie za czytelne i eleganckie podanie pracy, znamionujące dobry warsztat architektoniczny – kreujący odważne i w dużej mierze trafne podjęcie tematu nowej lokalizacji dużej sceny na ograniczonej posesji. Skutkuje to, pożądanym z konserwatorskiego punktu widzenia, utrzymaniem starej sali w istniejącym kształcie oraz minimalizacją ingerencji w elewację frontową. Nie rozwiązano prawidłowo podstawowych dla funkcjonowania teatru zagadnień ruchu: dostaw technicznych (bezpośrednio z ulicy poprzez układ korytarzy i schodów) i widza (do kas i biura obsługi widowni z dostępem od podwórza).


Wyróżnienie równorzędne 5 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 104676 uczestnikowi:

PL Studio Patryk Żurawski ul. Chełmska 20 lok. 38, 00-725 Warszawa, Ctrl+n Agnieszka Łańko ul. Chełmska 20 lok. 38, 00-725 Warszawa,

Zespół projektowy w składzie:
– Agnieszka Łańko
– Michał Sokołowski
– Agata Bosiacka
– Patryk Żurawski
– Bartosz Zawieja

Pracę wyróżniono za:

Wyróżnienia za rzetelne podejście do pożądanego przez użytkownika programu użytkowego i prawidłowe dyspozycje powiązań funkcjonalnych – w danej lokalizacji przy wielorakich uwarunkowaniach. Wątpliwości budzą, w historycznej tkance miasta, odwołania w elewacjach i opisie do technicznej maszyny oraz ingerencja w substancję zabytkową oficyny wschodniej i widok pierzei ulicy zdominowaną w tym fragmencie przez wysoką wieżę sceniczną. Nie jest też wartością dodaną rozwiązanie hallu szatniowego dla dużej sceny w ciasnym, w zasadzie istniejącym kształcie.


Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 112407 uczestnikowi:

Wiesław Michałek Studio Projektowe i Wzorcownia „Narada” ul. Mała Góra 18/164, 30-864 Kraków

Zespół projektowy w składzie:
– Wiesław Michałek
– Adam Kalisz
– Maria Pisarska-Witas
– Małgorzata Smółka
– Jaromir Kaim
– Sławek Zieliński


Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 000700 uczestnikowi:

Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat ul. Śmiełowska 63, 60-114 Poznań

Zespół projektowy w składzie:

– Jacek Bułat
– Michał Bułat
– Adam Błaszczyk
– Cyprian Prusakowski
– Marta Rajpolt

 

Sekretarz Organizacyjny
arch. Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *