Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 2

Odpowiedzi na pytania do Regulaminu do wszystkich uczestników Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Pytania złożone do dnia 17.02.2017r.

  1. Proszę o informacje czy warunek dysponowania osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej zostanie uznany za spełniony w przypadku osoby specjalizującej się w dziedzinie akustyki sal teatralnych?”
  2. Jak należy rozumieć wymóg zawarty z SEKCJI VI3 – dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej.”
  3. Zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Realizacyjnego nr SARP 970 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Rozdział III, punkt 2. Warunki, jakie musi spełnić Uczestnik konkursu, ppkt. 2.1. lit. a) Uczestnik konkursu musi wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej. Realizacja technologii teatralnej może oznaczać projektowanie, nadzorowanie robót, wykonywanie robót lub kierowanie robotami. Czy doświadczenie w projektowaniu technologii teatralnej zostanie uznane za spełniające wymagania? Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „doświadczenie w realizacji technologii teatralnej”

Odpowiedź

Zamawiający, dla określenia doświadczenia zawodowego technologa teatralnego nie wymaga zaświadczeń a jedynie oświadczenia poprzez wpisanie w sekcji C formularza JEDZ krótkiej informacji świadczącej o udziale wymienionego projektanta w zespole projektowym przy obiektach o funkcji teatralnej.
Wymagania co do wysokich kwalifikacji technologa są opisane w regulaminie pośrednio w Rozdziale IV pkt.2.3 lit d – „Regulamin wymaga dołączenia opisu technologii teatru sporządzonej i uzasadnionej przez technologa teatralnego i specjalistę akustyka, w pkt.2.2, lit. h Regulamin wymaga- opracowanie przez technologa teatralnego schematów obrazujących technologię teatru, w tym wykres widoczności z uzasadnieniem,- opracowania przez specjalistę- akustyka scenicznego analizy właściwości akustycznych rozwiązań.

Opis przedmiotu konkursu w Rozdziale II pkt 2.1 mówi:

”…Najważniejszym zadaniem, z jakim muszą zmierzyć się Uczestnicy konkursu, to stworzenie nowoczesnego teatru z technologią umożliwiającą realizację programu w Danej oprawie scenograficznej, poprawę funkcjonalności obiektu- przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu z klimatem XIX wiecznych wnętrz.

UWAGA:
1.) Przedstawione w Załączniku nr 14a do Regulaminu wytyczne i założenia są zaleceniami i sugestiami Zamawiającego, jednak Uczestnicy konkursu mogą proponować rozwiązania alternatywne, mieszczące się w zaproponowanym przez Organizatora programie, które będą oceniane przez Sąd konkursowy i nie będą stanowiły naruszenia zasad Regulaminu konkursu. Obligatoryjnym jest możliwość etapowania oraz respektowania wytycznych konserwatorskich.”

W skład Sądu Konkursowego został zaproszony technolog teatralny, w celu eksperckiej oceny rozwiązań technologicznych w pracach konkursowych. W świetle powyższych zapisów istotne będzie pozyskanie do współpracy rzeczywiście profesjonalnych specjalistów.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *