Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 7 – Odpowiedzi na pytania 10.04.2017r.

KOMUNIKAT NR 7

Odpowiedzi na pytania 10.04.2017r.

Pytanie nr 1

W związku z zastąpieniem stropów drewnianych betonowymi  lub stalowo-betonowymi – ciężar budynków wzrośnie. W związku z tym będą wymagane badania geologiczne również dla istniejących budynków ( w świetle obowiązujących przepisów). Będzie to wymagało badań geologicznych albo w piwnicach (robionych ręcznie) min 4 m poniżej najniższego punku lub na sąsiadujących zewnętrznych działkach i na głównej ulicy – 3 razy. Samo badanie geologiczne w podwórku powinno mieć głębokość min 9m ze względu na przewidywaną  kondygnacje  podziemna – jako rozwiązań konkursowych (min. 4 odwierty w narożnikach placu) Czy Inwestor jest świadomy tych problemów? Jakie kroki można podjąć przed oddaniem konkursu? 

Ad.1 odpowiedź:

Zakres badań odkrywkowych oraz wykonanie ekspertyzy technicznej będzie dotyczyło konkretnego projektu. Należy przewidzieć ich wykonanie w ramach zamówienia.
W najbliższych dniach zostanie udostępniona specjalistyczna opinia dotycząca warunków gruntowo-wodnych obszaru objętego koncepcją.

Pytanie nr 2

W załączeniu z regulaminem podany został przez Państwa program funkcjonalny – nie próbując zdefiniować wielkości powierzchni np. fryzjerzy, garderobianie itd. zostawia to bardzo duży margines dowolności dotyczący np. Magazynów na dekorację. Prosimy o jakieś dodatkowe wskazówki.

Ad.2 odpowiedź:

Określenie powierzchni poszczególnych pomieszczeń pozostawiono doświadczeniu i wiedzy autorów w tym technologa teatralnego. Nie przewiduje się zwiększenia osób korzystających z zaplecza sceny, pomieszczenia fryzjera, krawcowej itp. nie powinno być generalnie mniejsze niż w obiekcie istniejącym.
Co do magazynów dekoracji, warunki programowo technologiczne określają w zał. 14a pkt 6 potrzebę zaprojektowania magazynów dekoracji do 10 spektakli. Doświadczeniu autorów i technologa pozostawia się uzasadnienie przyjętych wielkości. Możliwość rozbudowy obiektu determinuje zarówno miejsce jak i przyjęte koszty inwestycji.

Pytanie nr 3

Brakuje wydzielonej przestrzeni w programie na pomieszczenie tzw. organizacji widowni które obecnie Państwo też posiadacie i występuje chyba we wszystkich Teatrach. Czy to zamierzenie świadome?

Ad.3 odpowiedź:

Wytyczne programowo-technologiczne zał. 14a w pkt 8 przewidują biuro organizacji widowni przy kasach.
Sugerowane miejsce lokalizacji- parter z wejściem z ulicy Sienkiewicza, powierzchnia po likwidowanym sklepie.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *