Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 8 – Zmiana Regulaminu w zakresie uzyskania pozwolenia.

KOMUNIKAT NR 8

Zmiana Regulaminu w zakresie uzyskania pozwolenia.

§3 ust.1.3 Załącznika Nr 7 otrzymuje brzmienie
„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z punktem 1.1a do 1.1d § 2 w terminie do 8,5 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

Zamawiający nie narzucając na tym etapie konkursu terminu węzłowego przygotowania projektu budowlanego zastrzega możliwość zapisania w umowie na etapie jej negocjacji i w uzgodnieniu z Wykonawcą terminów kontrolnych dla zadań w zakresie zgodnym z punktem 1.1a do 1.1d  § 2.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *