KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Teatr im. Stefan Żeromskiego w Kielcach (ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce)
przy współpracy
Stowarzyszenia Architektów Polski oddział Kielce (ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce)

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin_Konkurs Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Załącznik_nr_0. Wzor JEDZ

Załącznik_nr_0.1.JEDZ.xml
Załącznik_nr_1
Załącznik_nr_2
Załącznik_nr_3
Załącznik_nr_4
Załącznik_nr_5
Załącznik_nr_6
Załącznik_nr_7
Załącznik nr_8_Plansza informacyjna terenu Teatru
Załącznik_nr_9_Mapa dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania
Załącznik nr_10_Załącznik nr 10_Zasadnicza mapa wektorowa
Załącznik nr_11_ Inwentaryzacja architektoniczna
Załącznik_nr_12_Dokumentacja fotograficzna archiwalna
Załącznik_nr_13_Uwarunkowania formalne i urbanistyczno-arc…
Załącznik_nr_14a_Warunki programowo technologiczne
Załącznik_nr_14b_Istniejący układ funkcjonalny wraz z zestawieniem powierzchni
Załącznik_nr_15a_Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Załącznik_nr_15b- wyciąg z karty ewidencyjnej obiektu
Załącznik_nr_15c_wyciąg tekstu z książki _Kiece przez stulecia
Załącznik_nr_16_Zbiorczy bilans powierzchni dla zespołów
Załącznik_nr_17_Szczegółowe dane powierzchniowe

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28.02.2017r. do godz. 15.00

Termin składania prac konkursowych – 03.07.2017r. do godziny 15:00

Komunikat nr 1 z dnia 20 lutego 2017

Komunikat nr 2 z dnia 20 lutego 2017