Currently browsing category

Konkursy SARP, Page 3

Rozstrzygnięcie konkursu – Rynek w Jedrzejowie

KOMUNIKAT z rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNEGO CHARAKTERU  XIII-wiecznego ZABYTKOWEGO RYNKU JĘDRZEJOWSKIEGO JAKO PRZESTRZENI INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH …