KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO I PROKURATURY REJONOWEJ W KOŃSKICH

KONKURS SARP nr 1042 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO I PROKURATURY REJONOWEJ W KOŃSKICH PRZY UL. WJAZDOWEJ


Informujemy, że w dniu 16 października 2023 r. Sąd Konkursowy dokonał oceny i wyboru zwycięskiej pracy. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5, II piętro, sala kominkowa, w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 15:00.

11.09.2023 r.

Odpowiedź nr 24 (Pytania 59 – 60)

01.09.2023 r.

Odpowiedź nr 23 (Pytanie 58)

25.08.2023 r.

Odpowiedź nr 22 (Pytania 53-57)

22.08.2023 r.

Odpowiedź nr 21 (Pytania 51-52)

11.08.2023 r.

Odpowiedź nr 20 (Pytania 46, 48, 49, 50)

09.08.2023 r.

Odpowiedź nr 19 (Pytania 43-45, 47)

12.07.2023 r.

Odpowiedź NR 17 (Pytanie 41)

Odpowiedź NR 18 (Pytanie 42)

11.07.2023 r.

Odpowiedź NR 16 (Pytanie 39 i 40)

10.07.2023 r.

Odpowiedź NR 15 (Pytanie 38)

07.07.2023 r.

Odpowiedź NR 14 (Pytanie 36)

07.07.2023 r.

Odpowiedź NR 13 (Pytania 31-35)

06.07.2023

Odpowiedź NR 12 (Pytania 28-30)

03.07.2023 r.

Odpowiedź NR 11 (Pytanie nr 27).

28.06.2023 r.

Odpowiedź NR 10 (Pytania 24-26).

19.06.2023 r.

Odpowiedź NR 9 (Pytanie 23).

Odpowiedź NR 8 (Pytania 13-15, 17-20).

29.05.2023 r.

Odpowiedź NR 7 (Pytanie 22).

Odpowiedź NR 6 (Pytanie 21).

25.05.2023 r.

Odpowiedź NR 5 (Pytanie 16).

22.05.2023 r.

Odpowiedź nr 4

Informujemy, że w związku z wprowadzoną zmianą (z dnia 17 maja br.) w zakresie doświadczenia, zmianie uległ również Załącznik NR 3.

19.05.2023 r.

Odpowiedzi NR 3 (Pytania 9-12)

17.05.2023 r.

Odpowiedzi NR 2 (Pytania 3-8)

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Odpowiedzi NR 1 (Pytania 1-2)

Jednocześnie informujemy, że wybrane zapisy Regulaminu konkursu uległy zmianie. Zmodyfikowany został również Załącznik NR 3B oraz załącznik NR 14, a także harmonogram konkursu.

ZMIENIONY HARMONOGRAM KONKURSU

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (Tura 1) – do 26 maja 2023 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 31 maja 2023 r., do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 7 czerwca 2023 r.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (Tura 2) – do 12 lipca 2023 r.

Składanie opracowań studialnych w Etapie I Konkursu – do 17 lipca 2023 r., do godz. 12:00

Kwalifikacja do Etapu II konkursu – do 24 lipca 2023 r.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (Tura 3) – do 29 września 2023 r.

Składanie prac konkursowych w Etapie II Konkursu – do 4 października 2023 r., do godz. 17:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu – do 19 października 2023 r.

Odpowiedzi NR 2 (Pytania 3 – 8)


ZAMAWIAJĄCY:

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział Kielce
ul. Silniczna 15/4
25-515 Kielce
http://www.kielce.sarp.org.pl/

PROCEDURA KONKURSU:

Konkurs ograniczony, dwuetapowy

UWAGA!

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zmieniony Regulamin Konkursu (.pdf) – wersja po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia konkursu (.pdf)

Regulamin Konkursu (.pdf) – dokument pierwotny, nieaktualny.
Ogłoszenie o konkursie (.pdf)


DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Załącznik NR 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
Załącznik NR 2 – Pełnomocnictwo (.doc)
Załącznik NR 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w konkursie (.doc) – dokument pierwotny, nieaktualny

Załącznik NR 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w konkursie (.doc)wersja po zmianie

Załącznik NR 3a – Wykaz uczestników konkursu oraz oświadczenie (.doc)
Załącznik NR 3b – Wykaz usług (.doc) – dokument pierwotny, nieaktualny

Załącznik NR 3b- Zmieniony wykaz usług (.doc) wersja po zmianie
Załącznik NR 3c – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (.doc)
Załącznik NR 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.doc)
Załącznik NR 5 – Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej
i sprawowanie nadzoru autorskiego (.pdf)


ZŁOŻENIE OPRACOWAŃ STUDIALNYCH I PRACY KONKURSOWEJ:

ETAP SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH:
Załącznik NR 6a – Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7a – Pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego (.doc)

ETAP SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
Załącznik NR 6b – Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7b – Pokwitowanie złożenia Pracy konkursowej (.doc)

OPIS PRACY KONKURSOWEJ:
Załącznik NR 8 – Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie Pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia pokonkursowego (.doc)
Załącznik NR 9 – Bilans i zestawienie projektowanych pomieszczeń (.xlsx)


MATERIAŁY WYJŚCIOWE I INFORMACYJNE:

Załącznik NR 10 – Mapa (.dwg i .pdf).
Załącznik NR 11 – Zakres Opracowania Konkursowego (.pdf).
Załącznik NR 12 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Załącznik NR 13 – Zdjęcia z wizji lokalnej terenu.

Załącznik NR 14 – Struktura organizacyjna oraz zestawienie należnej powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Końskich.wersja po zmianie

Załącznik NR 14 – Struktura organizacyjna oraz zestawienie należnej powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Końskich. – dokument pierwotny, nieaktualny
Załącznik NR 15 – Zestawienie należnej powierzchni w budynku Prokuratury Rejonowej w Końskich.
Załącznik NR 16 – Opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości „Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych z 4 grudnia 2020 r.”
Załącznik NR 17 – Aneks do wytycznych Ministra Sprawiedliwości.
Załącznik NR 18 – Zarządzenie nr 26/17 Prokuratora Generalnego ws. szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Załącznik NR 19 – Niektóre, szczególne wytyczne stawiane dla budynku Prokuratury Rejonowej w Końskich.


HARMONOGRAM KONKURSUnieaktualny

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (Tura 1) – do 15 maja 2023 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 26 maja 2023 r., do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 5 czerwca 2023 r.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (Tura 2) – do 19 czerwca 2023 r.

Składanie opracowań studialnych w Etapie I Konkursu – do 17 lipca 2023 r., do godz. 12:00

Kwalifikacja do Etapu II konkursu – do 24 lipca 2023 r.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (Tura 3) – do 7 sierpnia 2023 r.

Składanie prac konkursowych w Etapie II Konkursu – do 4 października 2023 r., do godz. 17:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu – do 19 października 2023 r.