Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 2 Odpowiedzi na pytania do Regulaminu do wszystkich uczestników Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Pytania złożone do dnia 17.02.2017r. „Proszę o informacje czy warunek dysponowania osobą posiadającą doświadczenie w realizacji technologii teatralnej zostanie uznany za spełniony …

Konkurs Park Starachowice – zmiana terminu

Kielce, dnia 13.01.2017 r. Do Uczestników konkursu   Dotyczy: Konkursu na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach Zmiana Regulaminu konkursu …