ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA

W dniu 02.03.2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej w Mieście i Gminie Nowa Słupia I Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 18.000,- zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd przyznał pracy …