Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 3

Kielce, dnia 19.10.2016 r. Do Uczestników konkursu Dotyczy: Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów” Informacja o Uczestnikach konkursu dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszonych do składania prac konkursowych W imieniu Zamawiającego przedstawiam listę Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu, którzy …

Konkurs „Lubianka” – Komunikat nr 1

W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu mam przyjemność poinformować o wynikach kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ …

Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej BUDOWY …

Konkurs „Lubianka”

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce, wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej …