ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE.

W dniu 27.12. 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej rewitalizacji terenu wokół zalewu w Strawczynie. I Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 10.000,- zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd przyznał pracy zakodowanej …

Pożegnanie dworca PKS – 2017-09-09

W dniach 8-9 września odbyła się impreza organizowana przez Instytut Dizajnu w Kielcach i Letni Klub Śniadaniowy. Drugiego dnia na zaproszenie SARP o.Kielce …