Konkurs Park Starachowice – lista zakwalifikowanych uczestników

Kielce, dnia 13.01.2017 r. Do Uczestników konkursu  Dotyczy: „Konkursu na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach” Informacja o Uczestnikach konkursu dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszonych do składania prac konkursowychW imieniu Zamawiającego przedstawiam listę Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu, którzy zgodnie z art. 120 …

Konkurs Park Starachowice – zmiana terminu

Kielce, dnia 13.01.2017 r. Do Uczestników konkursu   Dotyczy: Konkursu na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach Zmiana Regulaminu konkursu …