Konkurs „Lubianka” – Komunikat nr 2 – odpowiedzi na pytania

Zamieszczamy odpowiedzi na nadesłane pytania do regulaminu konkursu. Pytania Czy niedopełnienie zabudowy (na rysunku planu miejscowego) wzdłuż terenu drogi wewnętrznej KDW2 ma szczegółowe uzasadnienie czy też dopuszcza się uzupełnienie pierzei ? Zamawiający nie ma szczególnych planów wobec tego fragmentu terenu US/ZP-1. Pozostawia się decyzje uczestnikom konkursu co do propozycji jego …

Konkurs „Lubianka” – Komunikat nr 1

W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu mam przyjemność poinformować o wynikach kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ …

Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej BUDOWY …

Konkurs „Lubianka”

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce, wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej …